Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 6. 2018 11:37:01
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1148532
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Fyziologický ústav

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Fyziologický ústav

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A20
Telefon:549 49 1340
Fax:542 125 561
E-mail:mhanous@med.muni.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/fyziol/

Přednosta ústavu
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

Zástupkyně přednosty ústavu
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Docenti:doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc.
doc. MUDr. Milena Šimurdová, CSc.
Odborní asistenti:MUDr. Mohamed Al-Kubati, CSc.
RNDr. Jan Balvan, Ph.D.
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D.
Asistenti:Ksenia Budinskaya
Mgr. Michaela Fojtů
Ing. Jana Hrušková
RNDr. Monika Kratochvílová
MUDr. Jan Novák
* RNDr. Kristýna Nováková
Ing. Hana Polanská
MUDr. Tibor Stračina
Ing. Markéta Svobodová
MUDr. Ivan Szadvári
Mgr. Petr Štěpka
Neučitelští pracovníci:Mgr. Ing. Jana Amrichová, Ph.D. (odborný pracovník)
MUDr. Aleš Dvořák (odborný pracovník)
Mirka Hanousková (sekretář)
MUDr. Michal Hendrych (odborný pracovník)
Mgr. Dana Honsová (odborný pracovník)
Ing. Juraj Jakubík (odborný pracovník)
Mgr. Šárka Lakomá (laborant)
MUDr. Denis Lekeš (odborný pracovník)
Peter Matejovič (odborný pracovník)
Bc. Jaroslav Nádeníček (laborant)
MUDr. Nikola Nováková (odborný pracovník)
Dr. Vladimír Pekařík (vědecký, výzkumný a vývojový pracovník)
Mgr. Barbora Peltanová (odborný pracovník)
Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (výzkumný pracovník)
* Mgr. Monika Řezníčková (laborant)
Ing. Tomáš Slabý, Ph.D. (odborný pracovník)
Šárka Šmardová (laborant)
MUDr. Filip Šustr (odborný pracovník)
Ing. Olga Švecová, Ph.D. (technik laboratoře)
MUDr. Veronika Tomášková (odborný pracovník)
Ing. Tomáš Vičar (odborný pracovník)
Branislava Vyoralová (laborant)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.
Externí vyučující
prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Externí pracovníci
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Roman Kula
Ing. Zuzana Lacková
Ing. Jiří Moudr
Bc. Marcela Policarová
Bc. Barbora Skupníková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.