Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 11. 12. 2018 20:17:29
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2081122
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika operační onkologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika operační onkologie

Korespondenční adresa:Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno
Sídlo:Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno, Wernerův pavilon
Telefon:543 132 500
Fax:543 211 169
E-mail:sefr@mou.cz
WWW:http://www.mou.cz

Přednosta kliniky
doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky
doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Doležel, PhD.
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
Externí vyučující
MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.