Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 17. 10. 2018 10:30:58
Garant obsahu:
Marta Tesařová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 99
Přístupů: 23253
Vytvořeno: 2. 6. 2005 12:24:18

Ekonomické oddělení

Ing. Bc. Marta Tesařová
vedoucí oddělení
 

549 49 1304
tesarova@med.muni.cz

Radka Vitouchová - účetní
zástupce vedoucí oddělení

549 49 3369
rvitouch@med.muni.cz
vystavování a účtování vydaných faktur v rámci vzdělávací činnosti, dále za studenty a zaměstnanci, spolupráce se studijním oddělením, účtování nájmů, stravování, správa pohledávek, spolupráce s Obchodním centrem MU, evidence DPH

Eva Řičánková - účetní

54949 6491
erican@med.muni.cz
specializační vzdělávání lékařských a nalékařských povolání, doplňková činnost farmakologického ústavu, včetně klinických studií, poplatky za prodlouženou dobu studia, středoškolská odborná činnost, poskytnutí stálých a mimořádných záloh zaměstnancům LF MU

Jiřina Pastorková - účetní

54949 5326
jpastor@med.muni.cz
likvidace a účtování přijatých faktur hrazených z rozpočtových prostředků a sledování rozpočtů pracovišť LF na výuku, likvidace a účtování přijatých faktur hrazených z výzkumných záměrů,  hlášení INTRASTAT, účtování investic hrazených z dotací VaV, správa závazků, vedení podrozvahové evidence (sklad cizích vratných obalů)

Dana Měřínská – účetní

54949 4396
merinska@med.muni.cz
zahraniční cestovní příkazy hrazené ze zakázek č. 1*, 4*, 8* - ústavy a teoretická pracoviště, účtování nákladů a výnosů mimorozpočtové a doplňkové činnosti (s výjimkou Farmakologického ústavu, Chovného a uživatelského zařízení),  účtování nákladů a výnosů mimorozpočtové a doplňkové činnosti IBA LF, kalkulace konferencí a ostatních služeb poskytovaných LF, vystavování proforma faktur pro zahraniční studenty 1. ročníků, evidence technických průkazů motorových vozidel, evidence potvrzení o referentských zkouškách řidičů motorových vozidel, evidence Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání, evidence software - EVISOFT 

Ing. Ivana Mertensová - účetní

54949 5121
imertens@med.muni.cz
komplexní zajištění agendy darů a nadačních příspěvků (uzavírání darovacích smluv, čerpání darů, účtování faktur), zahraniční cestovní příkazy klinických pracovišť (mimo projektové zakázky), komplexní řízení a zajištění mimorozpočtové a doplňkové činnosti IBA LF, fakturace Chovného a uživatelského zařízení, agenda mimorozpočtové a doplňkové činnosti Centra elektronové mikroskopie Ústavu histologie a embryologie, přijaté faktury ze zdrojů Zahraniční studenti-samoplátci, spolupráce při uzavírání smluv a s externími odborníky pro Oddělení pro kvalifikační rozvoj, kalkulace a vyúčtování Foundation programme a e-learningových kurzů Zahraničního odd. 

Bc. Jitka Andrysíková - účetní

54949 3018
andrysikova@med.muni.cz
likvidace a účtování přijatých faktur hrazených z příspěvku na vzdělávání, sledování rozpočtů pracovišť 1101* a 1103*, účtování přijatých vnitrofaktur na provoz od SUKB, účtování P-pool, sledování rozpočtů zakázek P-pool, účtování nákladů a výnosů vybraných výukových kurzů (zakázky 109*), zpracování agendy pronájmu zařízení piteven, účtování dokladů pokladen LF (kromě hlavní pokladny LF), účtování tiskovin a identifikačních průkazů zaměstnanců a studentů

Blanka Bernhardtová - ekonom
(majetek, chovné a uživ.zařízení)

54949 3014
bernhard@med.muni.cz
investice, evidence, správa a inventarizace majetku, evidence a správa skladového hospodářství, spolupráce s Oddělením veřejných zakázek

Mgr. Alena Valentová, MPA - ekonom

54949 8219
valentova@med.muni.cz
komplexní ekonomická agenda pracoviště IBA LF, průběžná kontrola dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, průběžná kontrola zveřejňování smluv a objednávek nad 50 tis. Kč, metodické zajištění provozu pokladny LF MU

Dagmar Širůčková - ekonom
(pokladní)

54949 3757
dsiruc@med.muni.cz
hlavní pokladna korunová a valutová (EUR, USD, GBP), vč. účtování, hotovostní výplaty stipendií a mezd, komplexní agenda tuzemských cestovních příkazů, evidence a účtování silniční daně

Dana Valášková - ekonom
(majetek, zástup za pokladní)

54949 6369
valaskova@med.muni.cz
operativní evidence dorbného majetku (pořízení, převody, vyřazování, výpůjčky, zápůjčky, pověření evidencí majetku a péčí o majetek, potvrzení o svěřených předmětech dle § 255), inventarizace majetku, dohody o hmotné odpovědnosti, evidence inventáře děkanátu LF, objednávky oprav majetku, vnitroobjednávky, nadlimitní objednávky, objednávky razítek pro LF, evidence smluv, zástup na pokladně LF v době nepřítomnosti pokladní

Jana Zetochová – ekonom
(majetek)

54949 6448
zetochova@med.muni.cz
vystavování objednávek na opravy a služby, nadlimitních objednávek, včetně zajištění zveřejnění v registru smluv, operativní evidence drobného majetku, inventarizace majetku, dohody o hmotné odpovědnosti, evidence potvrzení o svěřených předmětech, evidence smluv o výpůjčkách majetku, spolupráce při zakládání obchodních smluv 

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT