Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 2. 12. 2016 13:23:10
Garant obsahu:
Marta Tesařová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 99
Přístupů: 22462
Vytvořeno: 2. 6. 2005 12:24:18

Ekonomické oddělení

Ing. Jitka Lerchová
vedoucí oddělení
 

54949 4808,1304
jsmutna@med.muni.cz

Radka Vitouchová - účetní
zástupce vedoucí oddělení

54949 3369
rvitouch@med.muni.cz
vystavování a účtování vydaných faktur v rámci vzdělávací činnosti, dále za studenty a zaměstnanci, spolupráce se studijním oddělením, účtování nájmů, stravování, správa pohledávek, spolupráce s Obchodním centrem MU, evidence DPH

Eva Řičánková - účetní

54949 6491
erican@med.muni.cz
specializační vzdělávání – kalkulace, vyúčtování dotací a mimorozpočtových finančních zdrojů, příprava, vystavování a účtování souvisejících dokladů, vystavování a účtování vydaných faktur v rámci vzdělávací činnosti, dále za studenty a zaměstnanci, spolupráce s oddělením specializačního vzdělávání a studijním oddělením, správa pohledávek, spolupráce s Obchodním centrem MU, evidence DPH, vedení podrozvahové evidence (sklad studijního oddělení)

Jiřina Pastorková - účetní

54949 5326
jpastor@med.muni.cz
likvidace a účtování přijatých faktur hrazených z rozpočtových prostředků a sledování rozpočtů pracovišť LF na výuku, likvidace a účtování přijatých faktur hrazených z výzkumných záměrů,  hlášení INTRASTAT, účtování investic hrazených z dotací VaV, správa závazků, vedení podrozvahové evidence (sklad cizích vratných obalů)

Dana Měřínská – účetní

54949 4396
merinska@med.muni.cz
zahraniční cestovní příkazy hrazené ze zakázek č. 1*, 4*, 5999, 7*, 8*, účtování nákladů a výnosů mimorozpočtové a doplňkové činnosti (kromě chovného a uživatelského zařízení),  účtování drobných pokladen, kalkulace konferencí a ostatních služeb poskytovaných LF, likvidace a účtování přijatých faktur hrazených z rozpočtových prostředků klinických pracovišť  č.  1102* - FN Brno-Bohunice vč. sledování jejich rozpočtů, likvidace a účtování přijatých faktur hrazených z neinvestičních darů LF,  spolupráce s Obchodním centrem MU

Ing. Ivana Mertensová - účetní

54949 5121
imertens@med.muni.cz
likvidace a účtování přijatých faktur hrazených z rozpočtových prostředků a sledování rozpočtů pracovišť LF na výuku, vystavování externích a interních vydaných faktur a ostatních dokladů souvisejících s dodávkami z chovného a uživatelského zařízení, zahraniční cestovní příkazy financované z jiných zdrojů než na VaV, účtování všech zahraničních cestovních příkazů, darovací smlouvy

Blanka Bernhardtová - ekonom
(majetek, chovné a uživ.zařízení)

54949 3014
bernhard@med.muni.cz
investice, účtování investic z FRIM, SKP, objednávky, zásoby vlastní výroby, účtování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a skladu nakupovaných zásob (chovné a uživatelské zařízení), vystavování souvisejících vydaných faktur, operativní evidence majetku, inventarizace majetku, spolupráce s referátem DNS LF, evidence obchodních smluv

Helena Hrabálková - ekonom
(majetek)

54949 4162
hrabal@med.muni.cz
investice, SKP, inventarizace majetku,operativní evidence dlouhodobého majetku, smlouvy o převodech a výpůjčkách majetku, dohody o hmotné odpovědnosti, potvrzení o svěřených předmětech, evidence obchodních smluv

Dagmar Širůčková - ekonom
(pokladní)

54949 3757
dsiruc@med.muni.cz
mateřská dovolená

Dana Valášková - ekonom
(pokladní)

54949 6369
valaskova@med.muni.cz
hlavní pokladna korunová a valutová (EUR, USD, GBP) vč. účtování,  hotovostní výplaty stipendií a mezd, komplexní agenda tuzemských cestovních příkazů, evidence a účtování silniční daně

Jana Zetochová – ekonom
(majetek)

54949 6448
zetochova@med.muni.cz
materiálně technické zásobování, objednávky, operativní evidence drobného majetku, inventarizace majetku, dohody o hmotné odpovědnosti, potvrzení o svěřených předmětech,
likvidace a účtování přijatých faktur hrazených z rozpočtových prostředků klinických pracovišť  č. 1101* - FNUSA a č. 1103* - FNB-Dětská nemocnice vč. sledování jejich rozpočtů

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT