Všeobecné lékařství

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

VLBF011p Biofyzika - přednáška
VLBF011c Biofyzika - cvičení

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony; ovládat biofyzikální principy hlavních lékařských přístrojů; hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů; rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi; ovládat základní zákonitosti tzv. fyziologické a molekulární biofyziky.

Všeobecné lékařství

Výuka bude probíhat vždy v pondělí 8:00-9:40 a ve středu 9:00-9:50 v Aule
Hlavním přednášejícím je prof. Mornstein.

Rozpis termínů jednotlivých přednášek

Pezentace (v abecedním pořadí):

Alternativní medicína z pohledu lékařů a přírodovědců.
Bezpečnostní aspekty změn tlaku vzduchu a tíhového zrychlení. Biologické účinky ultrazvuku.
Biofyzika dýchání. Spirometrie.
Biofyzika kardiovaskulárního systému.
Biofyzika vnímání světelných podnětů.
Biokybernetika.
Biologické membrány a bioelektrické jevy.
Biosignály. Měření teploty.
Dozimetrie a bezpečnost v radiologii.
Endoskopy, zařízení pro chirurgické odstraňování tkání a litoriptory.
Fyzikální terapie
Lékařské přístroje: Úvod.
Mikroskopie. (Mgr. Daniel Vlk, CSc.)
MRI. Termografie.
Nanotechnologie v medicíně. (Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.)
Nukleární medicína. Radioterapie.
Pracovní rizika ve zdravotnictví.
Přístroje pro náhradu a podporu tělesných orgánů.
Přístrojové metody molekulární biofyziky. (Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.)
Přístrojové metody molekulární biofyziky.
Rentgenové zobrazovací metody.
Struktura hmoty.
Struktura živé hmoty.
Termodynamika a život.
Termodynamika: Principy, které vládnou přírodě.
Ultrazvuková diagnostika.
Úvod do biofyziky receptorů. Biofyzika sluchového analyzátoru.
Vyšetřování smyslového vnímání a pomůcky pro smyslově postižené.
Zařízení pro elektrochemickou analýzu. Pomocné laboratorní přístroje.

Základní informace


Podmínky pro získání zápočtu

Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech praktických cvičení. Průběžně jsou ústním zkoušením ověřovány znalostí principů používaných metod, v případě základních neznalostí může být student vyloučen ze cvičení.

Studenti povinně zpracovávají ke každé úloze komplexní a unikátní protokol, který je známkován. Pokud jsou dva a více protokoly hodnoceny nedostatečně, student není připuštěn k závěrečnému testu.

Cvičení jsou ukončena závěrečným testem jež obsahuje obvykle 20 otázek, hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů.


Rozpis studentů na úlohy


Detailní sylabus praktických cvičení

Samostatné úlohy

Společná cvičení