Komise experimentální kardiologie

Pracovní skupina České a Slovenské fyziologické společnosti
při České lékařské společnosti J.E.Purkyně a Slovenské lékařské společnosti

Novinky

22. května 2023

Nové stránky

Jsou k dispozici nové stránky Komise experimentální kardiologie.

Komise experimentální kardiologie

Komise experimentální kardiologie je neformální sdružení tvůrčích vědeckých pracovníků, kteří se zabývají výzkumem srdce a krevního oběhu. Její členové jsou zapojeni do mezinárodní spolupráce prostřednictvím odborných společností (Mezinárodní společnost pro výzkum srdce, Evropská hypertenzní společnost, Evropská kardiologická společnost a jiné). Komise experimentální kardiologie pořádá každoročně pracovní konference, které se konají střídavě v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Program je koncipován monotematicky a vždy „od molekuly až k lůžku pacienta“.

Komise experimentální kardiologie je pracovní skupinou České a Slovenské fyziologické společnosti.

© Komise experimentální kardiologie | Česká fyziologická společnost