Komise experimentální kardiologie

Pracovní skupina České a Slovenské fyziologické společnosti
při České lékařské společnosti J.E.Purkyně a Slovenské lékařské společnosti

Výbor

  Jméno Kontakt Pracoviště
Prof. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D. adamcova@lfhk.cuni.cz Fyziologický ústav LF UK Hradec Králové
Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. majka@med.muni.cz Fyziologický ústav LF MU Brno
MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc. usrdravi@savba.sk Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Bratislava
Ing. Miroslav Ferko, Ph.D. Miroslav.Ferko@savba.sk Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Bratislava
Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. Michal.javorka@uniba.sk Ústav fyziológie, JLF UK Martin
RNDr. Jan Neckář, Ph.D. neckar@biomed.cas.cz Oddělení vývojové kardiologie,
Fyziologický ústav AV ČR Praha
Prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. Milan.Stengl@lfp.cuni.cz Fyziologický ústav LF UK Plzeň
Doc. PharmDr. Martin Štěrba, PhD. SterbaM@lfhk.cuni.cz Ústav farmakologie, LF UK Hradec Králové

© Komise experimentální kardiologie | Česká fyziologická společnost