66. Studentská vědecká konference LF MU

66. SVK se uskuteční 8. 11. 2022

66. SVK se uskuteční opět na podzim. Konference bude probíhat 8. 11. 2022 prezenční formou v areálu UKB. Nicméně v případě potřeby počítám s možností on-line prezentace prostřednictvím MS Teams. Přístupy přes MS Teams budou nastaveny až podle aktuální potřeby. Pokud budete chtít sledovat konferenci jako diváci, bude dostupná na streamu vysílaném z učeben, které jsou vybaveny potřebnou technologií.

koordinátor SVK
Michal Jurajda

Abstractbook Výsledková listina

Lékařská fakulta MU významně podporuje vědeckovýzkumnou činnost svých teoretických ústavů, laboratoří i klinik. Jednou mnoha významných aktivit v tomto směru je i tradiční Studentská vědecká konference, která umožňuje studentům a mladým vědeckým pracovníkům prezentaci jejich výzkumné práce a je pro ně dalším krokem v jejich kariéře.

Vědecké výsledky jsou zásadním kritériem hodnocení univerzit a fakult a zdrojem jejich prestiže. Masarykova univerzita si v tomto ohledu stojí velmi dobře jak v národním tak mezinárodním srovnání. Aby tomu tak zůstalo i do budoucna, je potřeba zaujmout a inspirovat talentované studenty a dát jim prostor jak k vlastní práci, tak i k prezentaci jejich výsledků. SVK si klade za cíl být takovýmto fórem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info