65. studentská vědecká konference LF MU

65. SVK se uskuteční hybridně na podzim 2021

Vzhledem k tomu,že situace způsobená novým koronavirem je stále komplikovaná, odehraje se 65. SVK na podzim 2021. Konference bude probíhat hybridní formou. To znamená, že kromě osobní účasti v areálu UKB bude možno účastnit se i on-line prostřednictvím MS Teams (přístupový kód dgc729i ). Pokud budete chtít sledovat konferenci jako diváci, bude s ohledem na protiepidemická opatření umožněno sledovat 65. SVK prezenčně a zároveň prostřednictvím MS Teams.

koordinátor SVK
Michal Jurajda

Lékařská fakulta MU významně podporuje vědeckovýzkumnou činnost svých teoretických ústavů, laboratoří i klinik. Jednou mnoha významných aktivit v tomto směru je i tradiční Studentská vědecká konference, která umožňuje studentům a mladým vědeckým pracovníkům prezentaci jejich výzkumné práce a je pro ně dalším krokem v jejich kariéře.

Vědecké výsledky jsou zásadním kritériem hodnocení univerzit a fakult a zdrojem jejich prestiže. Masarykova univerzita si v tomto ohledu stojí velmi dobře jak v národním tak mezinárodním srovnání. Aby tomu tak zůstalo i do budoucna, je potřeba zaujmout a inspirovat talentované studenty a dát jim prostor jak k vlastní práci, tak i k prezentaci jejich výsledků. SVK si klade za cíl být takovýmto fórem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info