65. studentská vědecká konference LF MU

65. SVK se uskutečnila 9. 11. 2021

Vzhledem k tomu, že situace způsobená novým koronavirem je stále komplikovaná, odehraje se 65. SVK na podzim 2021. Konference bude probíhat prezenční formou. Nicméně kromě osobní účasti v areálu UKB bude možno prezentovat i on-line prostřednictvím MS Teams (přístupový kód dgc729i ). Distanční pasivní účast však bude omezená. Pokud budete chtít sledovat konferenci jako diváci, bude dostupná teoretická a doktorandská sekce na streamu vysílaném z učeben B11/114 a B11/234.

koordinátor SVK
Michal Jurajda

Program konference Abstractbook Výsledková listina

Lékařská fakulta MU významně podporuje vědeckovýzkumnou činnost svých teoretických ústavů, laboratoří i klinik. Jednou mnoha významných aktivit v tomto směru je i tradiční Studentská vědecká konference, která umožňuje studentům a mladým vědeckým pracovníkům prezentaci jejich výzkumné práce a je pro ně dalším krokem v jejich kariéře.

Vědecké výsledky jsou zásadním kritériem hodnocení univerzit a fakult a zdrojem jejich prestiže. Masarykova univerzita si v tomto ohledu stojí velmi dobře jak v národním tak mezinárodním srovnání. Aby tomu tak zůstalo i do budoucna, je potřeba zaujmout a inspirovat talentované studenty a dát jim prostor jak k vlastní práci, tak i k prezentaci jejich výsledků. SVK si klade za cíl být takovýmto fórem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info