Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

XXX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů (červen 2021)

XXX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů letos proběhnou ve změněném režimu, protože je situace ohledně opatření v souvislosti s pandemií koronaviru dále nejistá. Uvědomujeme si, že případné odložení termínu akce, popř. úplné zrušení tohoto ročníku, by mohlo řadě autorů způsobit nemalé potíže. Proto jsme se rozhodli tento ročník uspořádat v elektronické formě.

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními pořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS. Jedinou podmínkou konference je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let. Vzhledem k epidemiologické situaci bude tento ročník probíhat v elektronické formě, a to během měsíce června roku 2021

 

Organizační údaje:

Abstrakty je nutno zaslat v elektronické podobě v jazyce českém/slovenském nebo anglickém do 31. 5. 2021. Podrobnosti k úpravě abstraktů naleznete zde. Abstrakty budou zařazeny ve sborníku, který bude opatřen ISBN. Abstrakty zaslané později, nebo abstrakty bez předepsané úpravy nebudou akceptovány. Prosíme uveďte ve svém abstraktu jasně jméno korespondenčního autora a jeho kontaktní e-mail.

Autorům jednotlivých příspěvků chceme umožnit prezentovat jejich výsledky výzkumu dvěma způsoby pro konference obvyklými, tj. ústním sdělením a posterem. 

Ústní sdělení bude mít formu prezentace s přiloženým zvukovým komentářem, popř. volitelně s videozáznamem ústního sdělení. Možné jsou tedy tři varianty:

  1. Ozvučená prezentace v MS PowerPoint, kdy autor nahraje zvukový komentář k jednotlivým snímkům.
  2. Dodání zvukového komentáře v separátním souboru k prezentaci. V takovém případě zašlete prezentaci ve formátu .ppt(x) nebo .pdf a zvukový soubor ve formátu .mp3 nebo .mp4.
  3. V případě videozáznamu ústního sdělení prosím zasílejte video ve formátu .avi, .mp(e)g, .mp4 nebo .mkv. 

Sdělení formou posteru zasílejte ve formátu .pdf. 

Prosíme, omezte celkovou velikost zaslaných dat. Autoři, kteří překročí celkovou velikost 200 MB zaslaných dat budou vyzváni k omezení velikosti pod tuto hranici! Prosíme respektujte maximální velikost souborů zasílaných elektronickou poštou (tomdny@med.muni.cz), která pro náš SMTP server činí 15 MB! Pro soubory, které přesahují tuto velikost poskytněte link, kterým nám umožníte přístup k souboru!

Po datu zveřejnění příspěvků bude mít publikum týden pro pokládání svých dotazů, které budou chtít uveřejnit u jednotlivých příspěvků. V následujícím týdnu budou autoři odpovídat na tyto dotazy. Poté dojde ke zveřejnění otázek a odpovědí u příslušných příspěvků. 

Sborník konference bude vyvěšen veřejně na webových stránkách Tomáškových dnů

Časový harmonogram akce:

Termín odevzdání abstraktů: 31. 5. 2021
Termín odevzdání konferenčních příspěvků (zaslání datových souborů): 6. 6. 2021
Termín zveřejnění sborníku a konferenčních příspěvků: 14. 6. 2021
Termín odesílání dotazů autorům: 14. – 20. 6. 2021
Termín odesílání reakcí autorů: 21. – 27. 6. 2021
Termín zveřejnění odpovědí autorů: 30. 6. 2021

Přihlášky:

K účasti na konferenci se můžete přihlásit přímo na našich webových stránkách

Registrační poplatek: 0 CZK/EUR.

Tento ročník se nevybírají žádné poplatky. 

Společenský večer se tento ročník se nebude konat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info