XXXIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
31. května - 01. června 2024

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními pořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS.

Jedinou podmínkou konference je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let.

Organizační údaje

Termín konání: 31. května - 01. června 2024
Místo konání: Přednáškový sál Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno-střed
Formy sdělení: ústní sdělení (max. 7 minut)
Poster: velikost max. 100 x 70 cm (v x š)

K aktivní i pasivní účasti na konferenci se můžete přihlásit přímo na našich webových stránkách.

Termín pro zasílání abstraktů je do 30. 4. 2024. Abstrakty je nutno zaslat v elektronické podobě v jazyce českém/slovenském nebo anglickém. Podrobnosti k úpravě abstraktů naleznete zde. Abstrakty budou zařazeny ve sborníku, který bude opatřen ISBN. Abstrakty zaslané později, nebo abstrakty bez předepsané úpravy nebudou akceptovány.

V tomto roce proběhne i tradiční předání cen Nejlepší mladý mikrobiolog.

Registrační poplatek

  Snížený poplatek Plný poplatek Plný poplatek *
Pregraduální studenti 350 kč / 15 € 1850 kč / 75 € -
Postgraduální studenti 500 kč / 20 € 2000 kč / 80 € 1850 kč / 75 €
Pasivní účast 500 kč / 20 € 2000 kč / 80 € 1850 kč / 75 €

* pro členy ČSSM či ASM

Snížený poplatek zahrnuje: Vstup na konferenci, tištěné materiály.

Plný poplatek zahrnuje: Vstup na konferenci, tištěné materiály a doprovodné akce (včetně společenského večera).

Ceny platí při přihlášení do 30. 4. 2024. V případě registrace po 30. 4. 2024 se poplatek navyšuje o 120 Kč / 5€.

Účastnický poplatek zašlete na číslo účtu Československé společnosti mikrobiologické. Variabilní symbol bude každé přihlášce přidělen po jejím přijetí.

Číslo účtu: 176310547/0300

IBAN: CZ83 0300 0000 0001 7631 0547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Společnost není plátcem DPH.

Při registraci na místě konání akce budete vyzváni, abyste předložili potvrzení o proběhlé platbě.

Alternativně může proběhnout platba přímo na místě v den příjezdu účastníka platební kartou.

Doprovodné akce:

Společenský večer se bude konat v pátek večer. Program bude upřesněn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info