Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

XXXII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
1. - 2. června 2023

Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními pořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS.

Jedinou podmínkou konference je, že referující autor (příp. hlavní autor posteru) musí být mladší 35 let.

Organizační údaje

Termín konání: 1. - 2. června 2023
Místo konání: Přednáškový sál Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno-střed
Formy sdělení: ústní sdělení (max. 7 minut)
Poster: velikost max. 120 x 80 cm

K aktivní i pasivní účasti na konferenci se můžete přihlásit přímo na našich webových stránkách.

Termín pro zasílání abstraktů je do 30. 4. 2023. Abstrakty je nutno zaslat v elektronické podobě v jazyce českém/slovenském nebo anglickém. Podrobnosti k úpravě abstraktů naleznete zde. Abstrakty budou zařazeny ve sborníku, který bude opatřen ISBN. Abstrakty zaslané později, nebo abstrakty bez předepsané úpravy nebudou akceptovány.

V tomto roce proběhne i tradiční předání cen Nejlepší mladý mikrobiolog.

Registrační poplatek

  Snížený poplatek Plný poplatek Plný poplatek *
Pregraduální studenti 350 kč / 15 € 1350 kč / 55 € -
Postgraduální studenti 500 kč / 20 € 1500 kč / 60 € 1350 kč / 55 €
Pasivní účast 500 kč / 20 € 1500 kč / 60 € 1350 kč / 55 €

* pro členy ČSSM či ASM

Snížený poplatek zahrnuje: Vstup na konferenci, tištěné materiály.

Plný poplatek zahrnuje: Vstup na konferenci, tištěné materiály a doprovodné akce (včetně společenského večera).

Ceny platí při přihlášení do 30. 4. 2023. V případě registrace po 30. 4. 2023 se poplatek navyšuje o 120 Kč / 5€.

Preferovaným způsobem platby registračního poplatku je převod finančních prostředků na účet Československé společnosti mikrobiologické:

Číslo účtu: 176310547/0300
IBAN: CZ83 0300 0000 0001 7631 0547
SWIFT (BIC): CEKOCZPP
VS: Vaše číslo účastníka (bude doručeno na e-mail, který jste uvedli v přihlášce k účasti)
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení.

Společnost není plátcem DPH.

Při registraci na místě konání akce budete vyzváni, abyste předložili potvrzení o proběhlé platbě.

Alternativně může proběhnout platba přímo na místě v den příjezdu účastníka.

Doprovodné akce:

Připravuje se.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info