Abstrakty

Abstrakt zašlete ve formátu .doc(x) nebo .rtf jako přílohu e-mailu na adresu tomdny@med.muni.cz. Akceptován bude pouze holý text bez tabulek, grafů, obrázků či jiných grafických příloh.

Abstrakt by měl obsahovat následující body (názvy jednotlivých částí se v abstraktu nutně objevit nemusí):

V abstraktu prosím neuvádějte citace.

Maximální rozsah abstraktu je 2000 znaků (bez mezer). Autoři odpovídají za odbornou i gramatickou správnost textu. Nepoužívejte v textu žádné formátování, abstrakty budou graficky sjednoceny.

Název doporučujeme o maximální délce 250 znaků. Nepište název kapitálkami, ani jinak nezvýrazňujte. V názvu nepoužívejte zkratky, jsou často matoucí.

Jména autorů pište podle následujícího vzoru:

J. Novák (1), V. Nováková (2), F. Nováček (1,2)

Název instituce pište podle následujícího vzoru (bez zkratek), vždy uveďte město a stát:

(1)Mikrobiologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, CZ;
(2)Mikrobiologický ústav Slovenské akademie věd, Bratislava, SK

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info