Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 1. 2019 17:20:12
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 706
Přístupů: 116203
Vytvořeno: 2. 12. 2008 16:03:08

Doktorské studium - Posluchači a témata (podle pracovišť)

Fyziologie a patologická fyziologie

(stránka se denně automaticky aktualizuje z databází MU;
seznam nemusí být úplný - zobrazují se pouze studenti, kteří povolili zveřejnění svého studia)

Fyziologický ústav

Prezenční studium:

Ing. Jana Hrušková (UČO: 345402)
Téma: "Analýza objektů v ultrazvukových sekvencích kardiovaskulárního systému a její implementace do nových diagnostických postupů"
Školitel: doc. MUDr. Julie Dobrovolná Ph.D.

MUDr. Tibor Stračina (UČO: 258823)
Téma: "Cardiovascular effects of antipsychotics with respect to various receptor systems"
Školitel: prof. MUDr. Marie Nováková Ph.D.

Ústav patologické fyziologie

Prezenční studium:

RNDr. Kristýna Nováková (UČO: 324041)
Téma: "Studium mikroRNA asociovaných s rozvojem a progresí vybraných solidních nádorů pomocí moderních biofyzikálních metod"
Školitel: RNDr. Michal Masařík Ph.D.

Mgr. Lucie Válková (UČO: 324107)
Téma: "Hodnocení markerů proliferace a viability za patologických podmínek"
Školitel: doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová Ph.D.

Mgr. et Mgr. Filip Zlámal (UČO: 78448)
Téma: "Entropie ve vztahu k iniciaci/průběhu stresové reakce a její souvislost s transgeneračním přenosem informace"
Školitel: doc. MUDr. Julie Dobrovolná Ph.D.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT