Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 15. 2. 2019 23:21:30
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 706
Přístupů: 117193
Vytvořeno: 2. 12. 2008 16:03:08

Doktorské studium - Posluchači a témata (podle pracovišť)

Onkologie

(stránka se denně automaticky aktualizuje z databází MU;
seznam nemusí být úplný - zobrazují se pouze studenti, kteří povolili zveřejnění svého studia)

Interní hematologická a onkologická klinika

Prezenční studium:

Mgr. Renata Bezděková (UČO: 324025)
Téma: "Fenotypová analýza zastoupení cirkulujících plazmocytů u monoklonálních gamapatií"
Školitel: Mgr. Lucie Říhová Ph.D.

Mgr. Kateřina Musilová (UČO: 324153)
Téma: "Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií"
Školitel: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz Ph.D.

Mgr. Václav Šeda (UČO: 323515)
Téma: "Mechanismy (de)regulace BCR-signalizace u maligních B-lymfocytů"
Školitel: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz Ph.D.

Kombinované studium:

Mgr. Eva Brhelová (UČO: 269405)
Téma: "Typizace multirezistentních bakterií způsobujících infekce u pacientů s hematologickou malignitou"
Školitel: doc. Mgr. Martina Lengerová Ph.D.

Mgr. Zbyněk Čech (UČO: 15950)
Téma: "Význam mikroRNA v regulaci systému aktivátorů plazminogenu u pacientů s kolorektálním karcinomem"
Školitel: prof. MUDr. Miroslav Penka CSc.

Klinika dětské onkologie

Prezenční studium:

MUDr. Ondřej Rohleder (UČO: 214383)
Téma: "Metotrexát - pozdní následky léčby (neurotoxicita a postižení kognitivních funkcí)"
Školitel: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče

Prezenční studium:

Mgr. Jaroslav Juráček (UČO: 258883)
Téma: "Studium cirkulujících nekódujících RNA u urologických nádorů"
Školitel: prof. RNDr. Ondřej Slabý Ph.D.

Kombinované studium:

MUDr. Petr Krsička (UČO: 71699)
Téma: "Chirurgické výkony na spádových mízních uzlinách u pacientek s karcinomy prsu"
Školitel: doc. MUDr. Oldřich Coufal Ph.D.

MUDr. Ján Podhorec (UČO: 141839)
Téma: "Úloha proteinu AGR2 a jeho regulace ve vztahu k zánětlivým procesům"
Školitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek DrSc.

Klinika radiační onkologie

Prezenční studium:

MUDr. Vladimír Rak (UČO: 273054)
Téma: "4D radioterapie u nádorů prsu"
Školitel: MUDr. Petr Burkoň Ph.D.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT