Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 2. 2018 7:03:28
Garant obsahu
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 706
Přístupů: 105240
Vytvořeno: 2. 12. 2008 16:03:08

Doktorské studium - Posluchači a témata (podle pracovišť)

Kardiologie

(stránka se denně automaticky aktualizuje z databází MU;
seznam nemusí být úplný - zobrazují se pouze studenti, kteří povolili zveřejnění svého studia)

I. interní kardioangiologická klinika

Prezenční studium:

MUDr. Karel Lábr (UČO: 142230)
Téma: "Farmakoterapie a humorální aktivace u chronického srdečního selhání"
Školitel: prof. MUDr. Lenka Špinarová Ph.D., FESC

MUDr. Dalibor Mlejnek (UČO: 259095)
Téma: "Vývoj echokardiografických parametrů u pacientů s nově diagnostikovanou dilatační kardiomyopatií"
Školitel: doc. MUDr. Jan Krejčí Ph.D.

MUDr. Tatiana Štípalová (UČO: 177418)
Téma: "Využítí magnetické rezonance v arytmologii"
Školitel: doc. MUDr. Roman Panovský Ph.D.

Kombinované studium:

MUDr. Anna Chaloupka (UČO: 175621)
Téma: "Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání"
Školitel: prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc.

Ing. Tomáš Kulík (UČO: 273071)
Téma: "Spektrální analýza intrakardiálních elektrokardiografických signálů v invazivní diagnostice srdečních arytmií."
Školitel: MUDr. Zdeněk Stárek Ph.D.

MUDr. Viktor Růžička (UČO: 258746)
Téma: "Zvýšení troponinu u pacientů na interním oddělení"
Školitel: MUDr. Ota Hlinomaz CSc.

Interní kardiologická klinika

Prezenční studium:

MUDr. Kateřina Gončarová (UČO: 243846)
Téma: "Prevalence spánkové apnoe u pacientů s arytmiemi"
Školitel: doc. MUDr. Ondřej Ludka Ph.D.

Kombinované studium:

Mgr. Ladislav Baťalík (UČO: 114757)
Téma: "Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě"
Školitel: prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc.

MUDr. Eva Ganovská (UČO: 396599)
Téma: "Využití natriuretických peptidů u srdečního selhání"
Školitel: prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc.

MUDr. Mária Holická (UČO: 141585)
Téma: "Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění u starších pacientů"
Školitel: prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc.

MUDr. Lumír Koc (UČO: 214518)
Téma: "Primární a sekundární prevence kardioembolických příhod"
Školitel: MUDr. Petr Kala Ph.D.

MUDr. Marie Pavlušová (UČO: 177241)
Téma: "Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných s akutním srdečním selháním"
Školitel: doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica Ph.D.

MUDr. Jakub Rychlík (UČO: 214408)
Téma: "Familiární screening pacientů zmírajících náhlou smrtí bez patologicko-anatomického korelátu"
Školitel: MUDr. Milan Sepši Ph.D.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT