Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 3. 2018 12:10:01
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 63118
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

17. 8. 2011

Budoucí všeobecné sestry se zapojí do ošetřovatelské péče ve fakultní nemocnici

Zkvalitnění praktické výuky ve studijním oboru Všeobecná sestra je cílem nového projektu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který získal z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost téměř 5 milionů korun. Dosáhnout většího provázání s praxí chce lékařská fakulta užší spoluprací s Fakultní nemocnicí Brno, zejména zapojením zkušených všeobecných sester do odborné ošetřovatelské praxe.

„Postupně oslovujeme klinická pracoviště, kde by studentky oboru Všeobecná sestra mohly nově vykonávat odbornou praxi. Průběžně také vybíráme zkušené sestry, které se stanou jejich mentorkami ošetřovatelské praxe,“ popisuje přípravy řešitelka projektu Petra Juřeníková.

Studentky oboru musí během svého tříletého studia absolvovat 2300 hodin odborné praxe v klinických podmínkách zdravotnického zařízení. Mentorky studentkám usnadní vhled do fungování jednotlivých pracovišť, nabídnou odborné rady v ošetřovatelské praxi, povzbudí je v kritických situacích a ve studijních aktivitách. Pomohou tak studentky lépe začlenit do různých multidisciplinárních týmů.

První mentorky, které v současné době absolvují certifikované kurzy zaměřené na tuto činnosti, budou zapojeny do výuky již od září se začátkem nového akademického roku.

Ke zlepšení odborné praxe pomůže i zavedení tzv. Logbooku – deníku ošetřovatelské praxe, kde se zaznamenává průběh teoretické i praktické výuky v klinických podmínkách. „Logbook zpřehlední záznamy a umožní sledovat pokroky každého studenta po celou dobu jeho studia. Zlepší se tak i individuální příprava budoucích všeobecných sester,“ vysvětluje Juřeníková.

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT