Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 3. 2018 5:34:17
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 63200
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

3. 12. 2012

Lékařská fakulta MU připravila speciální studijní modul pro nejlepší studenty

Nejlepším studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) bude věnována zvláštní pozornost ve speciálním studijním modulu. Fakulta se tak rozhodla po vzoru některých prestižních zahraničních univerzit soustředit přípravu talentovaných studentů na to, aby mohli pracovat jako špičkoví vědečtí pracovníci v oblasti biomedicíny či kliničtí lékaři nové generace, kteří budou schopni dalšího vzdělávání.

„Klademe si za cíl umožnit našim nejlepším studentům připravovat se na své povolání ve speciálním studijním modulu, který kromě standardního obsahu pregraduálního programu Všeobecného lékařství nabídne možnost rozšířené vědecké přípravy, postgraduálního vzdělávání v plném rozsahu klinických, teoretických oborů, základního výzkumu a bioinženýrství,“ konstatuje proděkan pro klinické obory Lékařské fakulty MU Jaroslav Štěrba.

Podle prorektora Štěrby je pro orientaci v problematice dnešní moderní medicíny zcela zásadní, aby jak pregraduální, tak na ni úzce navazující postgraduální výchova zahrnovala i autentickou, vlastní praktickou zkušenost s vědeckou prací. Vedle povinných předmětů tak studenti ve speciálním modulu absolvují například předměty se zaměřením na získávání, zpracování a prezentování vědeckých informací, molekulární biologii či vybranou přístrojovou techniku. Zúčastní se také přednáškového cyklu odborníků. Po ukončení pregraduálního studia dostanou studenti nabídku pokračovat ve vědecké práci v doktorském studiu společně s přípravou na specializační zkoušku (atestaci) ve vybraném klinickém oboru.

„V pilotní fázi nabídne fakulta účast v modulu pouze studentům oboru Všeobecné lékařství, do budoucna zvažuje i rozšíření i na další obory,“ doplňuje spoluautorka programu a proděkanka pro denní studium Lékařské fakulty MU Eva Táborská. Do modulu pro nejlepší studenty budou zájemci zařazeni podle výsledků středoškolského studia, přijímacích zkoušek, vlastní aktivity a prokázaného zájmu například formou středoškolské odborné činnosti s biomedicínským zaměřením. Nezbytnou podmínkou je velmi dobrá znalost anglického jazyka.

„Modul je v této fázi oboustranně prostupný, zůstává otevřen i dalším posluchačům s výbornými studijními výsledky a motivací k vědecké práci. Studenti, kteří naopak neprokáží odpovídající výsledky ve studiu a vědecké práci, budou z modulu vyřazeni,“ vysvětluje Eva Táborská. Na podporu vybraným studentů otevře fakulta i speciální stipendijní program.

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT