Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 4. 2018 7:43:51
Garant obsahu:
Zuzana Pilátová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1463
Přístupů: 3354
Vytvořeno: 4. 12. 2014 13:09:23

Program STELLA pro neakademické pracovníky

Mobilita neakademických pracovníků v rámci univerzit začleněných do Compostela Group.
Program STELLA umožňuje jak týdenní stáže neakademickým pracovníkům MU na zahraniční univerzitě, tak také různým pracovištím MU nabídnout volné místo pro týdenní stáž pracovníka ze zahraniční univerzity.

Členství MU v CGU zajišťuje univerzitě možnost poslat jednu přihlášku neakademických pracovníků (1 kandidát) do tohoto programu s grantem CGU (okolo 1000 EUR).

Seznam možných mobilitních nabídek a podrobnější informace k organizaci programu STELLA na MU jsou zveřejněny na stránkách programu STELLA https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/ostatni-pobyty/stella

Mobility jsou rozděleny do dvou kategorii

 1. "americké" mobility - mobility do zemí Latinské/Severní Ameriky
  • pokud máte zájem o nabídky ze země Latinské Ameriky, vyplňte přihlášku do mobility na tuto danou univerzitu z Latinské/Severní Ameriky
  • přihlášku vyplňte, vytisknete a spolu s motivačním dopisem v AJ (max. 1 stránka A4) a životopisem v AJ doručte na CZS do 24. dubna 2018 (včetně)
  • o vašem rozhodnuti informujte i svého nadřízeného
  • z MU bude vybrán jeden kandidát (plus jeden náhradník), kteří budou nominovaní směrem k CGU
  • na základě výběrového řízeni na CGU dojde k finálnímu výběru a tyto mobility budou finančně podpořeny grantem ze strany CGU v hodnoty cca 1000 EUR
  • zbytek nákladů musí pokrýt pracoviště vysílaného účastníka
    
 2. "evropské" mobility
  • tyto mobility nebudou bohužel tento rok finančně podpořeny z programu STELLA a musí být financovány z jiných zdrojů, např. Erasmus+
  • nepodávejte prosím proto online přihlášku do programu STELLA v případě, ze máte zájem o "evropskou" mobilitu
  • na výše zmíněných stránkách najdete seznam nabídek a také seznam koordinátorů, které můžete  kontaktovat přímo pokud máte zájem danou “evropskou” mobilitu uskutečnit nezávisle na programu STELLA
  • vice o mobilitách Erasmus+ pro neakademické pracovníky na webu CZS: https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/ostatni-pobyty/erasmus-evropa.
    
 3. nabídky a kontakty na zahraničních univerzitách

Kontaktní osoba na CZS: Martin Vašek ( vasek@czs.muni.cz )

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT