Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 27. 3. 2018 13:20:15
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1724
Přístupů: 6161
Vytvořeno: 27. 3. 2018 13:20:15

Informace o přijetí uchazečů bez vykonání přijímacích zkoušek do magisterského programu a oboru Všeobecné lékařství

Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek si do 28. 2. 2018 podalo celkem 330 uchazečů o studium dlouhého magisterského oboru Všeobecné lékařství.
V souladu s podmínkami schválenými Akademickým senátem pro přijímacího řízení na Lékařskou fakultu pro studium od akademického roku 2018/2019 bylo 19. března 2018 rozesláno 154 úspěšným uchazečům, kteří splnili podmínky, rozhodnutí o přijetí ke studiu a pozvánka k zápisu, který se uskuteční 11. 6.  2018.
Poslední přijatý uchazeč měl aritmetický průměr 1,019.
Uchazečům s aritmetickým průměrem nad 1,020 nebyla přijímací zkouška z kapacitních důvodů prominuta a budou pozváni k podrobení se přijímacím zkouškám.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT