Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 26. 2. 2016 11:12:51
Garant obsahu:
Milan Brázdil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 599
Přístupů: 9623
Vytvořeno: 9. 4. 2008 15:01:55

Doktorské studium - Neurovědy

Informace oborové rady

Doktorské studium v oboru Neurovědy bylo otevřeno na LF MU po úspěšné akreditaci MŠMT ČR v roce 2008. Forma studia je prezenční nebo kombinovaná, standardní doba studia je 4 roky. Cílem neurovědního doktorského studijního programu je naučit studenty adekvátnímu přístupu a efektivnímu řešení aktuálních výzkumných problémů v neurovědách. Hlavní důraz je kladen na vysokou kvalitu výuky a nezbytný multidisciplinární a komplexní přístup k výzkumu nervového systému člověka. Na výuce participuje 9 ústavů, včetně AV ČR a FEKT VUT.

Vstupní požadavky

Ukončené magisterské vzdělání v oborech souvisejících s tématikou neurovědního výzkumu (např. obor všeobecné lékařství, psychologie, biologie, aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, aplikovaná informatika, kybernetika, biomedicínské inženýrství, ...).
Složení přijímací zkoušky
Schválení projektu dizertační práce

Přijímací řízení ke studiu

Aktuální informace o vypsaných tématech disertačních prací jsou zveřejněny na webových stránkách LF MU (Doktorské studium-Přijímací řízení do DSP-Stipendijní místa).

Seznam akreditovaných školitelů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
Ing. Pavel Jurák, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D.
PhDr. Hana Kučerová, Ph.D.
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D.
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, Ph.D.
Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D.
Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Ing.Daniel Schwarz, Ph.D.
Ing. Michal Mikl, Ph.D.

Další informace viz HARMONOGRAM 


Program je afilován k Network of European Neuroscience Schools (NENS).
Link na web: http://www.fens.org/nens/about.html

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT