Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 2. 2. 2012 9:51:27
Garant obsahu:
Martina Kukletová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 699
Přístupů: 16502
Vytvořeno: 13. 11. 2008 11:59:40

Doktorské studium - Stomatologie

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

 • zubní lékař, absolvent Stomatologie-Zubní lékařství schopný samostatné vědecké práce
 • specializace nebo zahájení přípravy na specializaci v oborech Praktické zubní lékařství nebo Ortodoncie nebo Maxillo-faciální chirurgie nebo v odbornostech Dětské zubní lékařství, Parodontologie, Protetické zubní lékařství nebo Konzervační zubní lékařství.
 • výsledky disertační práce publikované v zahraničních nebo tuzemských oponovaných časopisech.
 • zubní lékař absolvent LF/Stomatologie způsobilý samostatné práce v zubní ordinaci po 36 měsíční přípravě (zákon 95/2004 Sbírky)
 • zubní lékař absolvent LF/Zubní lékařství způsobilý samostatné práce v zubní ordinaci ihned po promoci.

Cíle:

 • základní a aplikovaný výzkum ve stomatologii
 • studijní příprava na samostatnou práci v oboru Stomatologie-Zubní lékařství
 • analýza efektivity terapeutických postupů
 • zvládnutí klinické práce na specializovaném oddělení Stomatologické kliniky ( orální chirurgie, implantologie, protetika, konzervační zubní lékařství, parodontologie, dětské zubní lékařství, ortodoncie, maxillo-faciální chirurgie)

Vstupní požadavky

Ukončení vysokoškolského vzdělání v oboru Stomatologie nebo Zubní lékařství a absolvování přijímací zkoušky

 • absolvent VŠ – lékařská fakulta, obor Stomatologie nebo Zubní lékařství
 • přijetí k doktorskému studiu na LF MU s pracovním zařazením na Stomatologické klinice nebo Klinice ústní, čelistní a maxillo-faciální chirurgie
 • zájem studenta o specializaci v některém ze základních oborů Stomatologie-Zubní lékařství nebo o atestační zkoušku v Ortodocii nebo Maxillo-faciální chirurgii

Studijní předměty

Povinný předmět

 • Stomatologie
 • Trendy v lékařské imunologii
 • Analýza klinických dat
 • Získávání vědeckých informací
 • Anglický jazyk

Volitelné společné předměty a kurzy platné na LF MU

 • Molekulární biologie a genetika
 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Etika vědecké a experimentální práce
 • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Uživatel počítačové sítě

Další možné volitelné předměty navrhované členy oborové rady Stomatologie (student nemá povinnost zapsat volitelné předměty)

 • Implantologie
 • Dětské zubní lékařství
 • Termokondenzační techniky v endodoncii
 • Laser v zubním lékařství
 • Orální chirurgie
 • Kostní tkáňové inženýrství
 • Protetické zubní lékařství
 • Gnathologie

Další povinnosti

 • zapojení do klinické práce na specializačních odděleních kliniky (maximálně v rozsahu 0,3)
 • zvládnutí speciálních pracovních postupů ve stomatologii
 • zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice dle charakteru disertační práce
 • zapojení do výuky v preklinických i klinických oborech stomatologie (maximálně v rozsahu 0,3)
 • prvoautorská nebo spoluautorská publikace v zahraničním časopise s IF, v případě spoluautorské ještě min.jedna jako 1. autor v našem odborném anebo zahraničním časopise (platí pro studenty začínající v ak.roce 2011/12)

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

 • absolvování všech povinných předmětů s příslušným zakončením
 • příprava disertační práce ve fázi, kdy jsou již získány výsledky v dostatečném rozsahu
 • získání teoretických znalostí a praktických dovedností v předmětu Stomatologie-Zubní kékařství nad rámec magisterského studia

Návrh témat prací

 • Stabilita výsledků léčby fixním ortodontickým aparátem
 • Ovlivnění denzity alveolárních kostí čelistí metodou tkáňového inženýrství
 • Interakce orálních mikrobiálních patogenů s organizmem při vzniku a rozvoji ECC.
 • Hermetičnost výplňových materiálů v zubním lékařství
 • Kmenové buňky v zubním lékařství

Pokyny OR k výuce společné pro všechny obory:

Společné předměty: způsob ukončení - zkouška.

 1. Angličtina (aktivní znalost)
 2. Druhý světový jazyk (pasivní znalost)
 3. Molekulární biologie a genetika
 4. Nové trendy v patologické fyziologii
 5. Imunologie

Dva z odborných společných předmětů lze nahradit podle zaměření doktoranda následujícími předměty: Orální patologie, Orální histologie, Základy diagnostiky v ortodoncii aj. Nahrazení schvaluje OR a musí být zahrnuto ve studijním plánu doktoranda.

Společné kurzy: způsob ukončení - zápočet.

 1. Analýza klinických dat
 2. Uživatel počítačové sítě - volitelný
 3. Plánování, organizace a hodnocení klinických studií - volitelný
 4. Etika vědecké a experimentální práce a klinické práce s nemocným člověkem
 5. Rétorika a kultura mluveného projevu
 6. Získávání vědeckých informací, organizace a metody práce vědeckých knihoven
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT