Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 27. 6. 2014 7:40:02
Garant obsahu:
Zuzana Derflerová Brázdová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 717
Přístupů: 5551
Vytvořeno: 28. 1. 2009 9:37:05

Doktorské studium - Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Příprava disertační práce

Název tématu disertační práce volí studující po poradě se školitelem raději obecnější formulací, aby se v průběhu studia nemusel měnit (např.: epidemiologický výskyt vybraných zhoubných nádorů namísto epidemiologický výskyt rakoviny děložního čípku). Práce na disertaci se zapisuje každý semestr (nemusí být v 1. roce studia), je hodnocena až 25 kredity.
DSDP016 Příprava disertační práce I (podzim)
DSDP026 Příprava disertační práce II (jaro)
DSDP036 Příprava disertační práce III (podzim)
DSDP046 Příprava disertační práce IV (jaro)
DSDP056 Příprava disertační práce V (podzim)
DSDP066 Příprava disertační práce VI (jaro)
DSDP078 Příprava disertační práce VII (podzim)
DSDP088 Příprava disertační práce VIII (jaro)
DSDP099 Příprava disertační práce (podzim / jaro)

Příprava disertační práce zahrnuje zejména:

  • Systematické studium odborné literatury vč. pravidelného vykazování.
  • Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace musí proběhnout na veřejném semináři Ústavu.
  • Příprava teoretických podkladů k disertační práci v „publikovatelné“ formě (splněny veškeré standardy a náležitosti publikační činnosti včetně citačních norem), nejpozději do konce 3. semestru studia.
  • Pravidelné konzultace průběhu vypracování disertační práce se školitelem (4x ročně).
  • Prezentace dílčích výsledků disertační práce na odborných seminářích (s garantem kvality, školitelem).
  • Aktivní účast na českých odborných sjezdech a konferencích s prezentací samostatně získaných výsledků výzkumu (nejméně 2x během studia).
  • Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia) nebo zahraniční stáž.
  • Zapojení do práce v laboratořích, v poradenských centrech řízených ÚPL, při sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní techniky, rešerši odborné literatury - dle specifických zadání školitelem v individuálních plánech studia.
  • Zapojení do klinické práce v pozici lékaře, do ošetřovatelské a rehabilitační práce sestry, fyzioterapeuta, pedagoga, do výzkumného úkolu
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT