Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 19. 4. 2018 8:53:33
Garant obsahu:
Vojtěch Mornstein
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 749
Přístupů: 5908
Vytvořeno: 12. 3. 2009 16:45:56

Doktorské studium - Lékařská biofyzika

Příprava disertační práce

DSDP016 Příprava disertační práce I (podzim)
DSDP026 Příprava disertační práce II (jaro)
DSDP036 Příprava disertační práce III (podzim)
DSDP046 Příprava disertační práce IV (jaro)
DSDP056 Příprava disertační práce V (podzim)
DSDP066 Příprava disertační práce VI (jaro)
DSDP076 Příprava disertační práce VII (podzim)
DSDP086 Příprava disertační práce VIII (jaro)

Náplní tohoto předmětu hodnoceného v každém semestru je zejména:

 • účast na vzdělávacích akcích
 • studium literatury
 • sběr dat
 • zpracovávání vzorků
 • přednášková prezentace
 • klinická praxe, je-li školicím pracovištěm některá klinika
 • spoluúčast na pregraduální výuce

Sylabus vyučovaných předmětů

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA
doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.; přednášky a konzultace: zkouška

 1. Problémy obecné biofyziky
  Základní termodynamické pojmy a zákony - Entropie a uspořádanost - Základy termodynamiky živých systémů - Difuze - Osmotický tlak - Povrchové jevy - Fázové přeměny látek - Klidový membránový potenciál - Nernstova rovnice, Donnanova rovnováha, Goldmanova rovnice - Fyzikální vlastnosti cytoplasmy - Pasivní a aktivní transport přes membrány - Biofyzika podpůrně-pohybového systému - Biomechanika srdečně-cévního systému - Biofyzika dýchání a lidského hlasu - Aktivní elektrické a magnetické projevy tkání - Biofyzika vnímání zvuku - Optický systém oka a jeho vady - Sstnice jako biologický detektor světla - Přehled působení fyzikálních faktorů na živé systémy.
 2. Problémy lékařské přístrojové techniky a jejích biofyzikálních interakcí
  Biosignály a jejich rozdělení - Zpracování biosignálů - Detekce a měření mechanických veličin (tlaku, práce a výkonu, mechanických vlastností kapalin) - Detekce nízkofrekvenčních mechanických vibrací a zvuku - Měření teploty (kontaktní metody založené na objemové roztažnosti a změnách elektrických vlastností látek, bezkontaktní metody) - Elektrodiagnostické metody (druhy elektrod, zpracování elektrických biosignálů, EKG, EMG, EEG, ERG, pasivní elektrodiagnostické metody - Metody kostní densitometrie - Monitorování a telemetrie - Zobrazovací diagnostické metody (algoritmus zobrazovacího procesu, posuzování kvality obrazů, termografie kontaktní a bezkontaktní, mechanismus ultrazvukového zobrazení, Dopplerův jev a jeho aplikace v lékařské diagnostice, duplexní a triplexní metody, endoskopické metody, rentgenové zobrazovací metody, zesilovač obrazu, výpočetní tomografie (CT), radionuklidové zobrazovací a jiné diagnostické metody, SPECT a PET, zobrazování pomocí magnetické rezonance) - Ultrazvuková terapie - Litotripse rázovými vlnami - Elektroléčebné metody - Léčba magnetickými poli - Teploléčebné metody - Světloléčebné metody - Laser v medicíně - Fyzikální principy léčby ionizujícím zářením - Fyzikální principy moderních chirurgických nástrojů - Principy přístrojů podporujících nebo nahrazujících funkci orgánů

BIOFYZIKA FYZIKÁLNÍCH FAKTORŮ
doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.; přednášky a konzultace: zkouška

Účinky mechanických sil (z hlediska viskózně-elasticko-plastických vlastností živých tkání) - Účinky tlakových změn (působení zvýšeného a zníženého tlaku vzduchu, dysbarismus, Kesonová nemoc) - Účinky změn rychlosti a gravitace (biofyzika statokinetického ústrojí, kinetózy, působení přetížení, stav beztíže) - Fyzikální charakteristika zvuku (intenzita, hladina intenzita, hlasitost, hladina hlasitosti, akustická spektra a jejich význam) - Účinky zvukových polí (poškození sluchu) - Účinky ultrazvuku (fyzikální charakteristika ultrazvuku, jeho technické zdroje, tepelné a kavitační účinky ultrazvuku, působení ultrazvuku na molekulární, buněčné a celotělové úrovni, rizika ultrazvukové terapie a diagnostiky) - Vliv teplotních změn (diatermie a hypertermie, tepelné účinky ultrazvuku, elektrického proudů a elektromagnetických polí, termoregulační mechanismy) - Účinky elektrických proudů (tepelné, dráždivé nebo stimulační, galvanické, úrazy elektrickým proudem a ochrana před nimi) - Účinky magnetických polí (rozbor možných biofyzikálních mechanismů působení stacionárních a střídavých magnetických polí) - Účinky neionizujícího elektromagnetického záření (mikrovlny, diskuse k možným vlivům technických zařízení generujících mikrovlny - mobily, radary aj., IR, VIS a UV záření, pracovní rizika, terapeutické využití, ochrana) -Biologické účinky ionizujícího záření (mechanismy molekulární, buněčné a vyšší, dávka a dávkový ekvivalent, přirozené a umělé zdroje ionizujícího záření, nemoc z ozáření, terapeutické a diagnostické aplikace (přehled), ochrana před zářením).

Volitelné předměty

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT