XXXIII. Dny Lékařské Biofyziky

2. - 4. června 2010

Mikulov - Hotel Zámeček


Konečná informace o cenách.

Konference se uskuteční pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. a u příležitosti 90. výročí založení Ústavu pro lékařskou fysiku na Masarykově univerzitě v Brně.

pořadatel:
spolupořadatelé:
Základní informace v tisknutelném tvaru lze stáhnout ve formátu MS Word nebo PDF.

K odběru novinek lze použít RSS kanál: