Informace o platbě

Ten, kdo nezaplatil konferenční poplatek do uvedeného data, kolegyně a kolegové ze Slovenska a ostatní cizí státní příslušníci, budou platit v hotovosti v místě konání konference (300Kč studenti a důchodci, 600Kč ostatní).

Ubytování se bude platit v hotovosti na místě (550Kč za osobu/noc/lůžko). Cena za ubytování je jednotná, bez ohledu na to, kolik osob bude na pokoji ubytováno.

Snídaně jsou zahrnuty do ceny ubytování, obě večeře budou ve formě rautu poskytnuty bezplatně, obědy se budou platit hotově na místě (175Kč za jeden oběd včetně polévky).

Informace o platbě, upravená pro tisk

Doporučení k posterům

K prezentaci posterů budou připraveny polystyrenové panely o rozměru 100×100 cm. Délka posteru může tento rozměr nepatrně přesahovat, prosíme však, aby nebyly postery širší než 100 cm.

Konferenční poplatek

Výše konferenčního poplatku je stanovena na 600 Kč pro pracující a 300 Kč pro studenty včetně studentů prezenční formy DSP a pro důchodce. Termín splatnosti je 30. 4. 2010, zahraniční účastníci mohou uhradit poplatek až na místě.


Bankovní spojení:
Informace o ubytování

Původní idea ohledně ubytování (že by si každý účastník ubytování zaregistroval sám přímo na webových stránkách hotelu Zámeček) se ukázala jako neschůdná, a proto Vás prosíme o následující:

Pošlete prosím neprodleně mail na adresu: lforyt@med.muni.cz a napište s kým máte zájem být ubytováni. Pokoje v hotelu Zámeček jsou dvoj-, tří- a čtyřlůžkové. Předpokládáme, že mladší účastníci konference budou ubytováni ve čtyřlůžkových pokojích. Přednostové ústavů a VIP hosté budou ubytováni samostatně (pokud samozřejmě nebudou mít jiné speciální splnitelné přání!!!). V případě, že někdo z dalších účastníků konference bude mít zájem o samostatné ubytování, dle možností se pokusíme vyhovět. Zároveň žádáme všechny účastníky , aby si zkontrolovali, je-li je jejich abstrakt uložen v el. podobě na stránkách konference. V případě jakýchkoliv nejasností prosím neprodleně kontaktujte MUDr. Forýtkovou.

Informace o místě konání

Město Mikulov se nachází v jedné z nejznámějších vinařských oblastí u nás. Zdejší chráněné viniční trati na jižním úpatí Pálavy patří dnes k nejteplejším místům jižní Moravy. Na jejich vápenitých půdách se výborně daří zejména Ryzlinku vlašskému, jehož keře zabírají největší plochu vinic. Z bílých odrůd se zde dále pěstují Veltlínské zelené, Rulandské bílé, Chardonnay, Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Muškát moravský, Neuburské a zahraniční odrůda Kerner. Daří se i místním nově vyšlechtěným odrůdám Palava a Aurelius. Modré odrůdy jsou v menšině, patří k nim zejména André, Frankovka a Rulandské modré. V poslední době se zde zkoušejí i francouzské odrůdy Merlot a Cabernet Sauvignon.

Vizuální představu o kraji lze získat v prezentaci Obrázky z kraje, kde zraje víno