Přihlášky
Závaznou přihlášku můžete stáhnout ve formátu MS Word nebo PDF.

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 20. 2. 2010 jako mailovou přílohu na adresu: lforyt@med.muni.cz. Další možností je vytištěnou a vyplněnou přihlášku zaslat na adresu Ústavu lékařské biofyziky k rukám MUDr. Lenky Forýtkové, CSc.

V případě jakýchkoliv nejasností, problémů atd. kontaktujte ihned MUDr. Forýtkovou:
Posledním termínem pro zaslání abstrakt je 22. 3. 2010.

Doporučení pro tvorbu abstrakt lze stáhnou ve formátu MS Word nebo PDF.

Konferenční poplatek

Výše konferenčního poplatku je stanovena na 600 Kč pro pracující a 300 Kč pro studenty včetně studentů prezenční formy DSP a pro důchodce. Termín splatnosti je 30. 4. 2010, zahraniční účastníci mohou uhradit poplatek až na místě.

Bankovní spojení: