O projektu

Co děláme?

Cílem našeho projektu je interdisciplinární výzkum rozhodování o zdravotní péči v závěru života, včetně dopadu na pacienty, jejich rodiny a pečující zdravotnický personál. Přitom sledujeme aspekty klinické, etické, psychologické a právní. Provedeme analýzu stávajících modalit rozhodování o zdravotní péči v závěru života v ČR a navrhneme zlepšení těchto rozhodovacích procesů.

Proč to děláme?

Obrovský rozvoj medicíny a proměna základních etických principů činí z rozhodování o zdravotní péči v závěru života výzvu 21. století. Náš projekt je komplexní reakcí na tuto výzvu. Pokročilé medicínské technologie umožňují udržování lidského života (životních funkcí) i v situacích, kdy to dřív bylo nemožné. Zároveň ovšem také umožňují generování dalšího strádání pacientů a prolongují život terminálně nemocných, kdy jeho kvalita je mnohdy nízká. Přitom lidé mají i jiné priority než co možná nejdelší prodlužování života. Tyto situace představují paradigmatickou změnu, jíž je přechod od kurativního modelu medicíny k paliativní a vyžadují nový způsob rozhodování při poskytování zdravotní péče. V ČR se nový modus rozhodování v těchto situacích dosud nevytvořil a praxe je značně variabilní. Navíc jsou tato rozhodování často odsouvána na pozdní dobu. To vše má řadu negativních důsledků: klinických, etických, psychologických, sociálních, ekonomických, právních. Ty se intenzivně projevují nejen na kvalitě života pacientů, ale i na kvalitě života jejich blízkých a zdravotnického personálu. Efektivní řešení těchto procesů rozhodování je možné pouze v široké interdisciplinární spolupráci. Právě takovouto platformu řešení nabízí tento v ČR unikátní projekt. Vzhledem k tomu, že v ČR umírají 2/3 osob v lůžkových zdravotnických zařízeních, je problematika řešeného projektu společensky velmi relevantní.

Jak to děláme?

Náš projekt realizuje svůj cíl ve třech krocích: popisuje a analyzuje stávající modality rozhodovacích procesů o zdravotní péči v závěru života (1), vytváří a testuje účinné modality těchto rozhodovacích procesů (2), a navrhuje kvalitní modality rozhodovacích procesů a o zdravotní péči v závěru života (3).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info