Výstupy projektu

Projekt DECAREL – Shrnutí

Shrnutí projektu (.pdf)

Shrnutí poznatků projektu

Shrnutí poznatků projektu (.pdf)

SLEZÁČKOVÁ A., MALATINCOVÁ T., RUSINOVÁ K., KOPECKÝ O., KUŘE J.

Ověření užitečnosti podpůrného nástroje pro plánování budoucí péče u pacientů s pokročilým závažným onemocněním.

Anesteziologie a intenzivní medicína 2022, 33(3–4): 141–147

ARS – Advance caRe planning and decision making Supportive tool

Podpůrný nástroj při (rozhodování o péči a) plánování péče u pacientů s pokročilým závažným onemocněním

Formulář Návod k vyplnění (.m4a)

Konference

Nové perspektivy v rozhodování o zdravotní péči v závěru života: Poznatky, zkušenosti a příklady dobrého rozhodování v závěru života

13. června 2022 9:0013:00 online

Videozáznamy Program

SLEZÁČKOVÁ A., DVOŘÁČKOVÁ K., KOPECKÝ O., RUSINOVÁ K., SLÁMA O., ČERNÝ D., DOLEŽAL A., DOLEŽAL T., ZVONÍČEK V., ČERMÁKOVÁ L., VYSOČANOVÁ P., KABELKA L., KUŘE J.

Faktory ovlivňující proces rozhodování o péči v závěru života u hospitalizovaných pacientů.

Časopis lékařů českých 2021, 160(5): 176–184

KUŘE J.

Samozřejmost a ambivalence důstojnosti v (post)moderní medicíně

In: Ptáček R., Bartůněk P. (eds.). Důstojnost v medicíně. Praha: Grada, 2022, 267–286.

SLEZÁČKOVÁ A., DVOŘÁČKOVÁ K., ČERMÁKOVÁ L., RUSINOVÁ K., KOPECKÝ O.

It matters how it ends: The quality of end-of-life care and communication from the perspective of bereaved family members.

In 32. International Congress of Psychology, Prague, July 2021

Černý D., Rusinová K.

Distribuce naděje v době koronavirové krize.

 In: Ptáček R., Bartůněk P. (eds.). Naděje v medicíně. Praha: Grada, 2020, 297–307.

Kuře J.

Naděje na lidštější umírání v Česku.

In: Ptáček R., Bartůněk P. (eds.). Naděje v medicíně. Praha: Grada, 2020, 257–265.

Slezáčková A.

Jak pracovat s nadějí u pokročile onkologicky nemocných pacientů.

Klinická onkologie 2020; 22 (Suppl 2): 2S134–2S137.

Slezáčková A.

Psychosociální souvislosti naděje v kontextu zdraví a závažného onemocnění: empirické poznatky a možnosti jejich aplikace v lékařské praxi.

In: Ptáček R., Bartůněk P. (eds.). Naděje v medicíně. Praha: Grada, 2020, 147–154.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info