Měření složení těla – InBody 970

Jedná se o bezpečné, rychlé a neinvazivní měření založené na principu bioelektrické impedanční analýzy (vícefrekvenční BIA), která využívá odlišných elektrických vlastností tkání. Při měření přístrojem InBody prochází tělem slabý střídavý proud nízké intenzity, kterému tkáně kladou různý odpor. Na základě odporu tkání lze velmi přesně stanovit, jaké množství v organizmu tvoří svalová hmota, tuková hmota a voda. Kompozice tělesného složení je mnohem přesnější a objektivnější údaj ve srovnání s běžně používaným body mass indexem (BMI). Stanovené hodnoty množství tělesného tuku, viscerálního (útrobního) tuku, svaloviny a vody v těle představují důležité parametry, které lze využít v diagnostice u nemocných osob, u zdravých a sportujících jedinců a také při kontrolních vyšetřeních k posouzení efektu stanovené nutriční terapie a pohybové aktivity.

Proč je analýza složení těla důležitá?

Tělesná hmotnost sama o sobě není dostatečně objektivním indikátorem pro posouzení celkového zdravotního stavu, k tomu je důležité znát podrobněji tělesné složení. Poměr mezi jednotlivými složkami (svalová a tuková hmota) je rozhodující pro hodnocení a posouzení zdravotních rizik. U zdravých osob jsou jednotlivé složky v ideálním poměru. Pokud je tento poměr narušen, mohou se rozvinout nejrůznější zdravotní komplikace. Účelem analýzy složení těla je vyhodnocení stavby a funkce složení těla a na základě těchto údajů pak nastavit individuální nutriční plán vedoucí k podpoření a upevnění vašeho zdraví. 

Bez popisku
Bez popisku
Jak se na vyšetření připravit?
 • 2 hodiny před vyšetřením nejíst a nepít, ideální stav je nalačno  
 • 8–12 hodin před vyšetřením nekonzumovat alkohol 
 • 24 hodin před měřením omezit zvýšenou fyzickou aktivitu
 • před měřením je vhodné navštívit toaletu 
 • optimální doba na měření je v dopoledních hodinách  
 • měření se provádí na boso, ideálně ve spodním prádle a po odložení kovových doplňků (hodinky, prsteny, náramky, šperky aj.) 
Pro koho není vyšetření vhodné?
 • pro osoby s kardiostimulátorem či jinými monitorovacími zařízeními implantovanými v těle
 • pro osoby s kovovými implantáty (kloubní náhrady, voperované kovové spojovací součásti atd.)
 • pro těhotné ženy v 1. trimestru (do 3. měsíce těhotenství)
 • pro děti, osoby po amputaci nebo starší jedince, u kterých není možné zajistit v klidu uchopení a držení ručních elektrod nebo stání na boso na elektrodách pro chodidla
15 min

Délka vyšetření s interpretací výsledků

300 Kč

Cena vyšetření pro veřejnost

Měření klidového energetického výdeje

Přístroj Metalyzer pomocí metody nepřímé kalorimetrie měří hodnotu klidového energetického výdeje. Jedná se o minimální množství energie, které organismus v klidovém stavu vydá pro zajištění funkce všech orgánů (např. srdce, plíce, mozek, ledviny, svaly apod.). Měření je založené na výměně plynů při výdeji energie, tedy na rozdílu množství vdechnutého kyslíku (O2) a vydechnutého oxidu uhličitého (CO2). Naměřená hodnota pak udává, kolik tělo spotřebuje energie v klidovém režimu (fyzickém i psychickém). Nepřímá kalorimetrie je považována za zlatý standard pro stanovení výdeje energie v klidovém stavu a poskytuje spolehlivé a vysoce reprodukovatelné hodnoty. Díky tomu pak lze na míru přizpůsobit složení stravy a její množství s ohledem na aktuální zdravotní stav a rychlost metabolismu. 

Proč je hodnocení klidového energetického výdeje důležité?

Potřeba energie se mezi jednotlivci značně liší. Pro rychlé zhodnocení se v praxi častěji využívá odhad pomocí výpočtu z rovnic, přesnost těchto výpočtů je však velmi omezena. Pokud to lze, je vždy upřednostněno změřit klidový energetický metabolismus (neboli rychlost látkové výměny) nepřímou kalorimetrií. Využití nepřímé kalorimetrie je zvláště přínosné u osob, jejichž hodnoty body mass indexu (BMI) jsou více vzdálené normálnímu referenčnímu rozmezí. Klidový energetický metabolismus je navíc velmi proměnlivý, závisí na mnoha faktorech, jako jsou věk, pohlaví, přítomná onemocnění, užívané léky, tělesné složení apod. Liší se nejen mezi jednotlivci, ale také u každého jedince v daném časovém období. Nelze tedy očekávat, že jeden navržený dietní postup nebo stravovací režim bude efektivní u všech stejně. Nutriční terapeut vám pomůže individuálně přizpůsobit stravu dle vaší potřeby a aktuálního stavu. 

Bez popisku
Bez popisku

Běžné měření zjistí váš klidový energetický výdej. Pokud však chcete vědět i to, jaké živiny vaše tělo přednostně využívá (podíl bílkovin, sacharidů a tuků z celkového klidového metabolizmu), potom je třeba ještě doplnit odpady urey v moči za 24 hodin. Na ty je potřeba se objednat do jakékoliv laboratoře, která provádí analýzy pro samoplátce (pohybuje se v řádu desítek korun).

Jak se na vyšetření připravit?
 • 12 hodin před měřením nejezte, poslední jídlo by mělo být lehké a v den vyšetření přijďte nalačno
 • přijďte alespoň 30 minut před časem vyšetření, abyste se stihli vydýchat a uklidnit (fyzické i psychické napětí ovlivňuje měření)
 • 24 hodin před měřením nevykonávejte náročnější pohybovou aktivitu (necvičte) 
 • aktivitu těsně před měřením se snažte snížit na minimum a být co nejvíce v klidu, a to včetně volby výtahu k nám do ambulance namísto schodů – výrazně to přispěje k přesnosti měření
 • od posledního jídla pijte pouze čistou vodu, nepijte alkohol, kávu, energetické či kolové nápoje ani černý/zelený čaj 
 • ráno nekuřte 
 • některé léky mohou ovlivnit měření (např. betablokátory, antidepresiva, antiobezitika aj.) – pokud je to jen trochu možné, užijte léky až po měření 
 • měření probíhá v oblečení vleže v klidovém, ale bdělém stavu 
Pro koho není vyšetření vhodné?
 • pro měření v klidu bez fyzické zátěže nejsou žádné specifické kontraindikace
 • vyšetření může být obtížněji aplikovatelné u osob trpících neklidem, úzkostí z uzavřených prostor a pro děti mladší 6 let
Jak zajistit vyšetření odpadů urey do moči?

Dva dny před vyšetřením odpadů je třeba provádět sběr moči, a to po celých 24 hodin do nádoby se známým objemem (například láhev, odměrná nádoba se stupnicí). Tyto dny byste měli mít běžný denní režim a neměli mít nějakou neobvyklou fyzickou aktivitu; z praktického hlediska je dobré být po dobu sběru moči doma. Po uplynutí 24 hodin si poznamenejte celkové množství moči a do připravené čisté uzavíratelné nádoby (ideálně zkumavka) odeberte vzorek. Následující den doneste vzorek opatřený vaším jménem a údajem celkovém množství moči za 24 hodin do některé z laboratoří. Vždy se však řiďte přesnými pokyny dané laboratoře.

Jak probíhá samotné měření?

30 minut před vyšetřením se usaďte do čekárny a odpočiňte si – ideálně již neřešte pracovní či stresující záležitosti. 10 minut před vyšetřením vás pozveme dovnitř a uložíme na lůžko, kde vás necháme odpočívat a vyplníme s vámi základní údaje. 

Vyšetření spočívá v měření poměru vdechovaných a vydechovaných plynů. Nasadíme vám proto dýchací masku, do které je přístroj připojen. Po spuštění měření se snažte intenzivně nepřemýšlet, nicméně je potřeba, abyste se udrželi v bdělém stavu. Po 20–40 minutách přístroj zvukovým signálem oznámí, že vyšetření skončilo.

60 min

Délka vyšetření s interpretací výsledků

1 450 Kč

Cena vyšetření pro veřejnost

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info