doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení KARIM 2. LF UK a FN Motol, Praha
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Vybrané moderní postupy v anestezii a intenzivní medicíně
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (3. LF UK a FNKV Praha)
doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc. (3. LF UK a FNKV Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 2. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. (UK Praha - 3. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. (Krajská nemocnce T. Bati, Zlín)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. (LF UK a OUSA Bratislava, SR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info