Výuka na SIMU

0

Vyučovaných předmětů

0

Výukových lekcí v akademickém roce

0

Studentolekcí v akademickém roce

Na SIMU probíhá výuka bakalářských, magisterských i navazujících magisterských programů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, výuka zde probíhá také pro magisterský program Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Studenti se v SIMU setkají během výuky s kompletní nabídkou metod simulační medicíny. Od počítačových simulací s nízkou mírou věrnosti, tzv. virtuálních pacientů, přes trenažéry nácviku manuálních dovedností, tzv. skills training, až po pokročilé pacientské simulátory.

Velká škála propracovaných scénářů pro high-fidelity simulace v kombinaci s realistickým prostředím simulačního centra umožnují nacvičit si i tzv. soft. skills (komunikace s pacientem, kolegy, týmovou spolupráci či samotný proces v rámci diagnostiky i léčby). Netradiční podobu má v SIMU i teoretická výuka. Lektoři využívají metody kolaborativního učení, kdy se studenti učí vzájemnou diskuzí či při simulovaných akcích. Lektor se namísto přednášení stává partnerem v diskuzi, při které je společně rozvíjeno kritické myšlení a rozhodovací dovednosti.

Vyučované předměty na SIMU

Anesteziologie a léčba bolesti

Anesteziologie a léčba bolesti

Diagnostické a zobrazovací metody

Diagnostické a zobrazovací metody

Chirurgické šití

Chirurgické šití

Chirurgie

Chirurgie

Intenzivní medicína

Intenzivní medicína

Intenzivní ošetřovatelství v pediatrii

Intenzivní ošetřovatelství v pediatrii

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurologie

Neurologie

Oční lékařství

Oční lékařství

ORL

ORL

Ortopedie a rehabilitace

Ortopedie a rehabilitace

První pomoc

První pomoc

Psychiatrie

Psychiatrie

Teoretické základy klinické medicíny

Teoretické základy klinické medicíny

Urgentní medicína

Urgentní medicína

Vnitřní lékařství - pneumologie

Vnitřní lékařství - pneumologie

Vnitřní lékařství - gastroenterologie a hematologie

Vnitřní lékařství - gastroenterologie a hematologie

Vnitřní lékařství - kardiologie

Vnitřní lékařství - kardiologie

Základy ošetřovatelství

Základy ošetřovatelství

Všechny předměty, jejich podrobný obsah, podmínky i rozpis dle období naleznete v katalogu předmětů v IS MU.

Katalog předmětů

Podívejte se také na kurzy, které na půdě SIMU pořádáme pro studenty, lékaře i pro nelékařská zdravotnická povolání.

Chci se podívat

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info