Základy laparoskopie na boxových a virtuálních simulátorech

Dne 4. - 5. března 2024 se v Simulačním centru LF MU uskutečnil již sedmý kurz Základy laparoskopie na boxových a virtuálních Simulátorech. Kurz je určen pro lékaře před atestací se zaměřením na mini-invazivní operativu, tedy nejenom pro chirurgy, ale i pro gynekology a urology.

7 Mar 2024

No description

Na kurzu se sešli čtyři lékaři (dva všeobecní chirurgové v před atestační přípravě a dva dětští chirurgové s letitou praxí, ale prozatím minimem zkušeností v rámci mini-invazivní operativy. Lektorování kurzu se ujali opět MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D. a MUDr. Filip Sasínek (I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno). Kurz navazuje na tradici laparoskopických kurzů pořádaných v I. simulačním centru virtuální chirurgie při I. chirurgické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity již od roku 2014.

Kurz byl zahájen krátkou prezentací zaměřenou na možnosti vzdělávání mladých chirurgů a simulaci jako výukové techniky. Byly představeny jednotlivé typy simulátorů s jejich přednostmi a nedostatky, jelikož (jak víme) dokonalý simulátor laparoskopie neexistuje. Závěrem bylo představeno Simulační centrum ve své komplexnosti, nicméně hlavním cílem kurzu bylo a je osvojení a prohloubení laparoskopických dovedností.


V praktické části byla na simulátorech virtuální reality trénována zejména práce s kamerou, a to 0 a 30stupňovou optikou, následně každý účastník absolvoval kurz basic skills s nácvikem koordinace pohybu obou ruk, hlavy a nohy. Na boxových simulátorech byla trénována zejména obouruční koordinace skrze plejádu manuálních cvičení a základy laparoskopické sutury.


Teoretická část obsahovala prezentace na téma Laparoskopická apendektomie, Laparoskopická cholecystektomie s průnikem do praxe a zdůrazněním "Tips and Tricks" v dané problematice. Jelikož má každý účastník kurzu k dispozici svůj simulátor, je možno jednotlivá cvičení přizpůsobovat individuálním manuálovým dovednostem, jedná se tedy o "tailor-made" kurz.


Každý účastník během kurzu provedl několik laparoskopických apendektomií a cholecystektomií na simulátorech virtuální reality a naučil se základy laparoskopického šití i uzlení v boxových simulátorech.


Další kurz je naplánován na podzim 2024. Pokud Vás jeho náplň zaujala, jste srdečně zváni.

Za tým pořadatelů MUDr. Chovanec Zdeněk, Ph.D.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info