Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 18. 12. 2017 21:37:29
Supervisor:
Štěpánka Horníčková
Complete information infoimage
Document ID: 1169
Visited: 1074311
Created: 5. 5. 2011 7:10:52

Clinics and Departments

Department of Microbiology

Department Position in the Structure

Masaryk University
Faculty of Medicine
Department of Microbiology

Postal address:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Location:Pekařská 664/53, 656 91 Brno, Pavilion H2
Phone:543 183 091
Fax:543 183 089
E-mail:sekr.mu@fnusa.cz
WWW:-

Department head
Assoc.Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Department vice-head
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.

List of contact information

Staff
Professors:prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Associate Professors:Assoc.Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Assoc.Prof. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D.
Assistant Professors:MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.
Ing. Veronika Holá, Ph.D.
MUDr. Renata Tejkalová
Instructors:MUDr. Ondřej Zahradníček
Non-academic Staff:Iva Holešovská (secretary)
Robert Kadlec, M.Sc. (researcher)
Jana Krajíčková (administrative assistant)
Zuzana Kršková (laboratory technician)
* Iveta Michlíčková (laboratory technician)
* Mgr. Katarína Rebrošová (specialist)
Mgr. Lukáš Vacek (specialist)
Sylva Večeřová (laboratory technician)
External People
Mgr. Milada Dvořáčková
Robert Kadlec, M.Sc.
Martina Koníčková
Mgr. Ing. Veronika Lýčková
Mgr. Pavel Marek
Mgr. Kateřina Snopková
Alena Svobodová
Ivana Štěpánková
Mgr. Lukáš Vacek

* Maternity/Parental leave


Complete Information at www.muni.cz.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE