Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 16. 12. 2018 1:28:56
Supervisor:
Štěpánka Horníčková
Complete information infoimage
Document ID: 1169
Visited: 1411873
Created: 5. 5. 2011 7:10:52

Clinics and Departments

Department of Pathological Physiology

Department Position in the Structure

Masaryk University
Faculty of Medicine
Department of Pathological Physiology

Postal address:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Location:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Building A18
Phone:549 49 4302
Fax:549 49 4340
E-mail:vjezkov@med.muni.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html

Department head
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Department vice-head
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

List of contact information

Staff
Professors:prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Associate Professors:Assoc.Prof. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.
Assoc.Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Assoc.Prof. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Assoc.Prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Assoc.Prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Assoc.Prof. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Assoc.Prof. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Assistant Professors:RNDr. Jan Balvan, Ph.D.
MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D.
RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.
RNDr. Michaela Fojtů, Ph.D.
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Mgr. Andrea Knight, Ph.D.
* Mgr. Jolana Lipková, Ph.D.
MUDr. Jan Máchal, Ph.D.
RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.
Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.
Instructors:Mgr. Markéta Grulichová
* RNDr. Monika Kratochvílová
MUDr. Jan Novák
Ing. Hana Polanská
Ing. Markéta Svobodová
Mgr. Petr Štěpka
Mgr. Lucie Štrublová
Non-academic Staff:Dana Ambrozková (laboratory technician)
Mgr. Ing. Jana Amrichová, Ph.D. (specialist)
Mgr. Beáta Bednáriková (specialist)
Ing. Zuzana Bytešníková (specialist)
Bc. Tereza Deissová (laboratory technician)
Mgr. Zuzana Fečková (laboratory technician)
Mgr. Jana Fialová Kučerová, Ph.D. (specialist)
Mgr. David Galuška (specialist)
Bc. Zita Goliášová (specialist)
Mgr. Jana Gregorová (specialist)
Mgr. Dana Honsová (specialist)
Mgr. Martin Hořák (specialist)
Mgr. Pavel Hruška (specialist)
* Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (specialist)
Jarmila Chrudimská (specialist)
Věra Ježková (secretary)
Mgr. David Konečný (specialist)
Mgr. Jiří Kučera, Ph.D. (specialist)
Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová (analyst)
Mgr. Šárka Lakomá (laboratory technician)
Mgr. Peter Lenárt (specialist)
Iveta Mareschová (managing assistant)
Bc. David Novák (specialist)
Bc. Veronika Pavlačková (specialist)
* Mgr. Tereza Pavlová (specialist)
Mgr. Barbora Peltanová (specialist)
Mgr. Anna Pleskačová (specialist)
Helena Poláková (laboratory technician)
Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (researcher)
Alžběta Ressnerová, MSc (specialist)
Mgr. Jan Schejbal, Ph.D. (specialist)
Mgr. et Mgr. Simona Slezáková (specialist)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (specialist)
Andrea Stejskalová (laboratory technician)
* Mgr. Jana Veverková (specialist)
Ing. Tomáš Vičar (specialist)
Mgr. Dávid Vrábel (specialist)
Mgr. Kateřina Vrchovecká (specialist)
Mgr. Petra Vychytilová, Ph.D. (research specialist)
Mgr. Martina Zapletalová (specialist)
Emeriti professors
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
External People
Bc. Miroslav Carda
Kateřina Červencová
Mgr. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Eva Farmačková
Bc. Jindřiška Fialová
RNDr. Veronika Hajnová
Bc. Kateřina Halouzková
Bc. Šárka Harcová
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Svatava Tschöplová
Alexander Vdovin
Mgr. Václav Vychytil

* Maternity/Parental leave


Complete Information at www.muni.cz.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE