Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 18. 10. 2017 16:40:49
Supervisor:
Štěpánka Horníčková
Complete information infoimage
Document ID: 1169
Visited: 1035899
Created: 5. 5. 2011 7:10:52

Clinics and Departments

Department of Pathological Physiology

Department Position in the Structure

Masaryk University
Faculty of Medicine
Department of Pathological Physiology

Postal address:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Location:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Building A18
Phone:549 49 4302
Fax:549 49 4340
E-mail:vjezkov@med.muni.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html

Department head
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Department vice-head
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

List of contact information

Staff
Professors:prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Associate Professors:Assoc.Prof. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.
Assoc.Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Assoc.Prof. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Assoc.Prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Assoc.Prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Assoc.Prof. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Assoc.Prof. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Assistant Professors:* MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D.
* Mgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Mgr. Andrea Knight, Ph.D.
* Mgr. Jolana Lipková, Ph.D.
MUDr. Jan Máchal, Ph.D.
RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.
Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.
Instructors:RNDr. Jan Balvan
Mgr. Michaela Fojtů
MUDr. Jan Novák
* RNDr. Kristýna Nováková
Ing. Hana Polanská
* Ing. Markéta Svobodová
Mgr. Petr Štěpka
Non-academic Staff:Dana Ambrozková (laboratory technician)
Mgr. Ing. Jana Amrichová, Ph.D. (specialist)
Mgr. Zuzana Fečková (laboratory technician)
Bc. Jana Gregorová (specialist)
Mgr. Markéta Grulichová (specialist)
Mgr. Martin Hořák (specialist)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (specialist)
Věra Ježková (secretary)
Mgr. David Konečný (specialist)
Mgr. Jiří Kučera, Ph.D. (specialist)
Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová (analyst)
Mgr. Šárka Lakomá (laboratory technician)
Mgr. Peter Lenárt (specialist)
Iveta Mareschová (managing assistant)
Bc. David Novák (specialist)
Mgr. Tereza Pavlová (specialist)
Mgr. Barbora Peltanová (specialist)
Mgr. Anna Pleskačová (specialist)
Helena Poláková (laboratory technician)
Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (researcher)
Mgr. Monika Skrutková Langmajerová (specialist)
Mgr. et Mgr. Simona Slezáková (specialist)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (specialist)
Andrea Stejskalová (laboratory technician)
Mgr. Jana Ševčíková (specialist)
Mgr. Lucie Válková (specialist)
Ing. Tomáš Vičar (specialist)
Mgr. Dávid Vrábel (specialist)
Mgr. Martina Zapletalová (specialist)
Emeriti professors
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
External People
Mgr. Pavel Hruška
RNDr. Igor Chalás
Eliška Mičánková
Jana Michurová
Svatava Tschöplová

* Maternity/Parental leave


Complete Information at www.muni.cz.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE