May 7 2015

Nové skříňky v Kampusu

Ahoj,

tento týden nám všem přišel do emailové schránky mail o vyklizení našich skříněk na kampuse od pana ředitele UKB Ing. Brančíka. Chtěl bych Vám tuto věc jménem SKAS LF MU trochu více přiblížit.

O co se jedná – jedná se o výměnu zámků na VŠECH skříňkách před uvedenými pavilony (tj. A5-A22 kromě A17, pavilon Z) za zámky nové. Klíče, které teď máte u sebe, už tím pádem nebudou použitelné. Nové zámky budou fungovat pomocí číselného kódu, který bude každé studentce i studentovi, který bude mít zájem o skříňku, jednotlivě přidělen (prostřednictvím IS).

Nově tedy bude evidovatelné, kdo má kterou skříň, za kterou také ponese zodpovědnost. Skříňě, resp. kódy k nim, se budou rozdávat na přelomu srpna a září, aby se o ně mohli přihlásit i studenti budoucích prvních ročníků. Pilotní plán je takový, že skříně se budou každý rok v červnu opět odevzdávat, aby se tak zajistila jejich cirkulace.

Dále podotýkám, že kdo si své věci do termínu 1.6. ze své skříňky nevezme, ten o ně přijde.

Veškeré potřebné info o rozdělování skříněk se tedy dozvíte o prázdninách s dostatečným předstihem.

Za Studentskou komoru AS LF MU

Ondřej Adámek

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.