Archive for the Archiv Category

May 12 2015

Zasedání Akademického senátu 19.5.

Pozvánka na zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které se uskuteční dne 19. května 2015, 14.00 v zasedací místnosti děkanátu, pavilon A 17 (4 patro).

 

Milí studenti,

19. 5. 2015 nás čeká další setkání Akademického senátu Lékařské fakulty.

Tentokrát máme na programu návrh na zřízení nové kliniky a projednávání otázek spojených se zajištěním výuky oftalmologie a optometrie.

Pro studentské spolky bude tentokrát mimořádná možnost prezentovat před Akademickým senátem svou činnost.

Níže vkládám navržený program zasedání. Zde si také můžete prohlédnout přiložené dokumenty.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obracejte.

 

Martina Žižlavská

předsedkyně SKAS LF

—————————————————-

 

Navržený program zasedání:

1)            Schválení programu zasedání

2)            Schválení zápisu ze zasedání dne 7. dubna 2015

3)            Zpráva prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., prorektora MU pro rozvoj,

4)            Návrh děkana LF MU na zřízení Kliniky operační onkologie LF MU v Masarykově onkologickém ústavu (pozvaný host prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.)

5)            Návrh děkana na úpravu organizační struktury LF MU dle výsledku projednání bodu 3)

6)            Projednání praktických otázek spojených se zajištěním výuky oftalmologie a optometrie (pozvaní hosté doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.)

7)            Prezentace činnosti studentských organizací (IFMSA CZ, SSSČR, Spolek mediků, ASF, MIMSA)

8)            Zprávy předsedů komisí AS LF MU

9)            Různé

 

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

předseda AS LF

 

May 11 2015

Co dělají Vaši senátoři?

Milí studenti,

rádi bychom Vás informovali o naší aktuální činnosti. Zvolili jste si nás jako Vaše zástupce do Studentské komory Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a my se snažíme naši úlohu poctivě plnit. Za dobu našeho dosavadního fungování jsme se vrhli již na několik úkolů.

Účastníme se pravidelných zasedání senátu, kde hlasujeme společně se Zaměstnaneckou komorou například o budoucím rozpočtu fakulty, o funkčních obdobích přednostů a dalších podstatných věcech, díky kterým může fakulta fungovat. Úzce spolupracujeme s panem děkanem a proděkany, bylo nám i umožněno účastnit se pondělních zasedání kolegia děkana, kde se probírají organizační záležitosti, kde můžeme také vznášet otázky a probírat je s příslušnými osobami. Další informace o kompetencích AS najdete v sekci O nás a AS.

Již delší dobou jsme se zabývali problematikou systému fungování skříněk na Kampuse. Jak jste si mohli všimnout, po sérii našich jednání dojde nakonec k jejich výměně. Dlouhodobá snaha se vyplatila.

Intenzivně se zapojujeme též na poli medického vzdělávání. Dalším naším bodem je nová akreditace výuky na LF MU. Budeme se snažit dohlédnout na její hladký nástup, v některých předmětech dojde ke změnám jejich obsahu, jiné budou zcela zrušeny a nové zavedeny. Více informací o nové akreditaci naleznete na webu LF v sekci Dokumenty -> Akreditace.

Účastníme se jednání s příslušnými osobami a iniciujeme různé diskuze na téma změn ve výuce. Zorganizovali jsme též setkání studentů se zodpovědnými osobami, kdy z podnětné diskuze vzešla mj. snaha o řešení situace v šatnách v nemocnicích – touto problematikou se budeme nadále zabývat, viz článek o šatnách. Momentálně dále pracujeme např. na zefektivnění klinické výuky především ve vyšších ročnících.

Další náplní naší činnosti je zastoupení v komisích akademického senátu, které sestávají ze členů AS LF MU. Své zástupce máme v ekonomické komisi, legislativní, ale i v komisi výukové. Komunikujeme taktéž se zástupci tzv. ,,velkého senátu“, tj. Akademického senátu Masarykovy univerzity.

 

Po prázdninách bychom rádi zorganizovali setkání se studenty, kde se budete moci dozvědět více informací o činnosti Studentské komory.

Budou nás totiž mj. čekat i volby několika nových zástupců v AS.

 

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Za SKAS LF MU

 

Kateřina Tomanová

 

May 8 2015

Šatny v nemocnicích

Ahoj,

nedávno jsme rozběhli studentskou anketu ohledně stavu šaten. Níže uvádíme výstup z 50ti získaných podnětů.

Aktuálně se zabýváme především centrální šatnou v Bohunicích a v Dětské nemocnici. Jednání o šatnách ve Sv. Anně a o dalších menších šatnách bude snad následovat v dalším semestru.

V další fázi si musíme udělat co nejpřesnější statistiku o tom, kolik přesně studentů centrální šatny navštěvuje a dále se budeme s vedením domlouvat na nejlepších možnostech řešení.

Máme vizi, že až se správa šaten dostane pod fakultu, uspořádáme také studentskou brigádu v centrální šatně ve FN Brno Bohunice i v Dětské nemocnici, provedeme jejich úklid a rekonstrukci. Doufáme, že se také podaří ovlivnit způsob fungování šaten a případně i rekonstrukce rozsáhlejší.

Všem děkujeme za vyplnění ankety a vyjádření podpory v této snaze.

Martina Žižlavská

 

Vyhodnocení studentské ankety pro stav centrálních šaten ve FN Brno Bohunice a v Dětské nemocnici

Celkem odpovědí: 50

1) Vyhovuje vám otevírací doba šaten? Pokud ne, napište návrh, který by vám vyhovoval.

– rozšíření provozní doby nebo možnost vyzvednutí klíčků oproti ISIC… (tzn. musely by být i v Bohunicích samoobslužné skříňky)

– obědové a jiné pauzy – měla by zůstat vždy přítomná alespoň 1 šatnářka

–  Bohunice aktuálně od 5:45 do 14:30 (mimo prázdniny provoz bez pauzy); návrhy co by vyhovovalo: do 19 – 20 hodin; na ranní limit nebyly zásadní stížnosti

– sanitáři pustí studenty do šatny pokud přetáhnou otvíračku -> mohou si vzít co chcou?

Závěr: převaha stížností na FN Brno, DFN bez problémů

 

2) Vyhovuje vám způsob fungování centrální šatny v Bohunicích? Pokud ne, napište v čem spočívá problém a své návrhy na zlepšení.

– chování šatnářek: pomalé, odchází současně na přestávky, náladovost, konflikty

– lavice a háčky na odkládání, odděleně holky kluci

– způsob odkládání batohů – ty jsou bez označení; bezpečnost?

– 6. rč. mediků má vyhrazený sektor, ale nelékařské obory ne (např. předstátnicová praxe fyzioterapeutů)

– není možné odložit věci přes noc…(zřejmě nepůjde vyřešit)

 • Skrinky by se mohly nachazet podel chodeb v -1, je tam spoustu nevyuziteho mista.

 • uzamykatelné “kóje” či minišatny, od které by byly přiřazeny skupinkám nebo jednotlivým oddělením a každý student by měl k té svojí klíček.

Nejtrefnější hláška: Šatnářky mají celkem velkou autonomii ve smyslu nastavování vlastních pravidel, kterými se často mstí studentům jako svým domnělým nepřátelům.

 

3) Vyhovuje vám způsob fungování centrální šatny v Dětské nemocnici? Pokud ne, napište v čem spočívá problém a své návrhy na zlepšení.

– přístup ideálně na ISIC čip, studenti by tak nenechávali dveře otevřené aby nemuseli neustále vyzvedávat klíče

– špína, smrad moči, pavučiny, nevyměněná žárovka a nepoužitelná toaleta

– potřeba opravit skříňky a zajistit jejich uvolnění na konci týdne

– umístění mimo budovu, nutnost přecházet venkem, převlékání ztrácí smysl (pořád ovšem lepší situace než FNUSA)

– židle/lavičky/háčky

 • mozna by se dala jeste vyuzit nejaka z vedlejsich mistnosti, prostoru se mi tam zda dost.

Nej hlášky: Ano vyhovuje, podařilo se mi ulovit skříňku, takže nemám problém.

označit za prašné prostředí a požadovat odškodnění za zdravotní rizika x)

 

4) Využili byste kabinky na převlékání v Bohunicích či v Dětské?

 • souhrn odpovědí: 24 ano, 19 ne, 7 neutrální odpověď

– lavičky věšáky židle určitě, kabinky ne na úkor prostoru pro skříňky

– často preference věšáků/prostoru na odložení než kabinek

 • místo nějakých kabinek by se tam daly prachobyčejné věšáky (nebo je přivařil/přivrtal přímo na dveře skříněk

 • rozdělit na dámskou a pánskou část

Závěr: bylo by vhodné mít alespoň několik kabinek, prioritně je však potřeba vyřešit odkládání věcí.

 

5) Byli byste ochotní zúčastnit se začátkem semestru studentské brigády na úklid a rekonstrukci šaten?

3 z 50 ne

– někteří – v případě že bude jasná organizovanost a přínos

– někteří nadšeni

 

6) Další podněty

 • Nahradit nefunkcni , špinavé skřínky bez zamykaní. Rozradit pocet skrinek po rocnících a kdyz by to šlo i rozradit je jednotlivym skupinam napr.4 skrinky na skupinu,ktera by mela vyuku ten den, pristi den zase jina skupina by mela jiste tyto 4 skrinky. Klice by se vyzvedavali zastupci skupin na isic..zamezilo by se tomu ze polovina skrinek je obsazenych zamkem.

 • !!!!!!! Ve skrinkach udelat více příček čímž se zvýší kapacita skřínky, kam by se vešlo mnoho lidi najednou a ne jedna hluboka skrinka kam se nahazou veci na sebe na hromadu :/

 • Nic moc me nenapada, snad jen to, aby se u Anny a v detske nemocnic zrusila povinnost prezouvat. Jednak to ztraci smysl, kdyz clovek stejne jde venkem, jednak se backory spatne nosi v batohu, prtz jsou velke a jednak se to nikde na zapade nedela a pacienti taky ziji 😉

 • Kamery – alespoň makety – levné a účinné

 • Aby bylo přítomno v šatnách mýdlo nebo dezinfekce, popř. toaletní papír – zvláště dětská nemocnice. Umyvadlo zde sice je, ale není se v něm čím umývat.

 • ozvala se nám také zástupkyně oboru Všeobecná sestra, kterých se sice netýkají centrální šatny, ale rády by také řešily jejich situaci

 • Když už si ty šatnářky ve FN Brno dělají ty párky, tak by mohly dělat pro všechny.

 

 

May 7 2015

Nové skříňky v Kampusu

Ahoj,

tento týden nám všem přišel do emailové schránky mail o vyklizení našich skříněk na kampuse od pana ředitele UKB Ing. Brančíka. Chtěl bych Vám tuto věc jménem SKAS LF MU trochu více přiblížit.

O co se jedná – jedná se o výměnu zámků na VŠECH skříňkách před uvedenými pavilony (tj. A5-A22 kromě A17, pavilon Z) za zámky nové. Klíče, které teď máte u sebe, už tím pádem nebudou použitelné. Nové zámky budou fungovat pomocí číselného kódu, který bude každé studentce i studentovi, který bude mít zájem o skříňku, jednotlivě přidělen (prostřednictvím IS).

Nově tedy bude evidovatelné, kdo má kterou skříň, za kterou také ponese zodpovědnost. Skříňě, resp. kódy k nim, se budou rozdávat na přelomu srpna a září, aby se o ně mohli přihlásit i studenti budoucích prvních ročníků. Pilotní plán je takový, že skříně se budou každý rok v červnu opět odevzdávat, aby se tak zajistila jejich cirkulace.

Dále podotýkám, že kdo si své věci do termínu 1.6. ze své skříňky nevezme, ten o ně přijde.

Veškeré potřebné info o rozdělování skříněk se tedy dozvíte o prázdninách s dostatečným předstihem.

Za Studentskou komoru AS LF MU

Ondřej Adámek

 

Jun 10 2014

Komise pro stravovací politiku

Vážení spolužáci,
rád bych Vás tímto informoval, že je nyní volný jeden členský mandát v Komisi pro stravovací politiku. Tento mandát by měl být zaplněn studentem LF, kterého navrhne Studentská komora AS LF (více zde ).
Případné zájemce bych rád prosil, aby svůj zájem o členství v komisi sdělili na email 375945@mail.muni.cz. Součástí emailu může být pár vět popisujících Vaši motivaci, které mohou sehrát roli při výběru jedince, kterého Studentská komora AS LF navrhne. Emaily posílejte do 17.6.2014 včetně.
Mnohokrát děkujeme!

May 10 2014

Stojany na kola

Již v minulosti jsme Vás informovali o tom, že se chystá vybudování klecí v areálu bohunického kampusu, do kterých by bylo možné si uzamknout kola. Tyto klece by byly přístupné po přiložení ISICu, čímž by bylo minimalizovano riziko krádeže.

Read More >>

Mar 14 2014

Otevírání dveří na lávce

Také jste se někdy podivovali nad tím, že je vnější otevírání dveří mezi západní lávkou (Netroufalky) a kampusem podmíněno přiložením ISICu?
Na FB stránce Studenti studentům se před nějakou dobou rozvinula diskuze na toto téma. Padl také názor, že důvod, aby návštěvy (nestudenti) museli projít recepcí kampusu je neadekvátní, jelikož pro tyto osoby není problém využít zmiňované dveře v době, kdy nimi prochází nějaký člověk disponující ISICem. Read More >>

Mar 9 2014

Zasedání Akademického senátu LF MU – březen 2014

Zajímalo by Vás, jak probíhá zasedání Akademického senátu LF MU, kde se schází 33 senátorů, děkan a další hosté?
Read More >>

Mar 9 2014

Výsledky voleb do SKAS

Ve dnech 14.-28.2.2014 proběhla volba do studentské komory Akademického senátu Lékařské fakulty (AS LF) Masarykovy univerzity. Studenti oboru Všeobecného lékařství mohli prostřednictvím ISu volit jednoho z 5 kandidátů (Martin Jakub Arbet, Zdenko Kasáč, Vendula Trunčíková,  Martin Zelinka, Martina Žižlavská).

Read More >>

Feb 16 2014

Volba na druhou

Jak je patrno ze záložky “Členové SKAS”, tak ke dni 21.1.2014 skončil senátorský mandát našemu kolegovi Adamu Fialovi. Proto bude v termínu 24. – 28.2.2014 probíhat doplňující volba do studentské komory Akademického senátu LF MU do celkového počtu 11 senátorů. Read More >>