Ocenění vědecké práce mladých prezentované na 91. Fyziologických dnech 2015

Výbor České fyziologické společnosti vypisuje soutěž pro členy České fyziologické společnosti do 35 let o Ocenění vědecké práce mladých prezentované na 91. FD 2015. O udělení cen rozhodne výbor ČFS při ukončení FD za účasti zvláštní komise pro hodnocení soutěže a předsedů sekcí.

Podmínky soutěže:

  1. Autor je prvním a současně prezentujícím autorem práce.
  2. Autor vyznačí přání být zařazen do soutěže na přihlášce k aktivní účasti na 91. FD zaškrtnutím příslušného pole na registračním formuláři.
  3. Do soutěže jsou zařazena pouze ústní sdělení.

Kritéria hodnocení:

Hodnotící komise posoudí kvalitu abstraktu po stránce obsahové i formální, odbornou úroveň práce, prezentaci autorem a diskuzi.

Odměna:

Jedna práce může být oceněna maximální částkou 5000 Kč, celkem je na odměny plánováno 10 000 Kč. Nebude-li žádná práce hodnocena jako práce odpovídající kvality, nemusí být cena udělena.

Složení komise pro cenu mladých

Předseda:
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Členové:
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Súťaž o najlepší poster mladých fyziológov – členov Slovenskej fyziologickej spoločnosti na 91. Fyziologických dňoch 2015

Výbor Slovenskej fyziologickej spoločnosti vypísal tradičnú súťaž pre členov Slovenskej fyziologickej spoločnosti do 35 rokov o najlepší poster prezentovaný na 91. FD 2015.

Kritériá:

  1. Prvý a prezentujúci autor posteru
  2. Vek do 35 rokov
  3. Člen Slovenskej fyziologickej spoločnosti
  4. Prihlásenie sa do súťaže podľa pokynov, ktoré boli zaslané e-mailom (27.11.2014) všetkým členom SFyS

Za účelom hodnotenia posterov bude vytvorená komisia, ktorá posúdi formálnu aj obsahovú stránku posteru, úroveň jeho prezentácie autorom a diskusiu k problematike.
Výsledky súťaže budú vyhlásené počas ukončenia Fyziologických dní. Víťazi si ocenenia preberú na najbližšom zasadnutí výboru SFyS.

91. Fyziologické dny

Informace

Sponzoři

 
AnimaLab
www.BioTech-Europe.eu
Cardion
 
Eppendorf
 
GeneTiCA
KRD
M.G.P. spol. s r. o.
Sigma-Aldrich
Velaz