Publikace ve Physiological Research

Účastníci FD, kteří přednesli ústní sdělení a přihlásili se předem, mohou do 27. 3. 2015 zaslat rukopis k odbornému posouzení nezávislými oponenty na email na sup.fd@fgu.cas.cz . Práce zaslané po termínu již nebudou posuzovány. Do letošního supplementa bude vybráno cca 13 původních prací a 1 až 2 přehledné práce.

Guest editors

doc. Otáhal, dr. Riljak, prof. Pokorný, prof. Kittnar

Složení komise pro publikaci v Suppl. Phys. Res.

Předseda:
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
Členové:
doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

91. Fyziologické dny

Informace

Sponzoři

 
AnimaLab
www.BioTech-Europe.eu
Cardion
 
Eppendorf
 
GeneTiCA
KRD
M.G.P. spol. s r. o.
Sigma-Aldrich
Velaz