Pokyny pro autory

Šablona pro abstrakt

Šablona pro abstrakt - MS Word 97

Postery:
velikost maximálně do formátu A0 (841 x 1189 mm), orientace na výšku; panel uzpůsobený na lepení posteru, materiál k upevnění bude k dispozici

Přednášky:
Délka ústního sdělení je 10 min + 5 min diskuse; všechny přednáškové místnosti jsou vybaveny dataprojektorem, vizualizérem, prezentačním systémem s PC (Windows 7, MS Office 2010, nástroje na přehrávání videa, připojeno k internetu), interaktivním displejem s možností psaní a kreslení, mikrofonem, přípojným místem pro připojení USB disku, tabletu, telefonu, notebooku; rovněž bude k dispozici prezentér s laserovým ukazovátkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. Fyziologické dny

Informace

Sponzoři

 
AnimaLab
www.BioTech-Europe.eu
Cardion
 
Eppendorf
 
GeneTiCA
KRD
M.G.P. spol. s r. o.
Sigma-Aldrich
Velaz