Slovo úvodem

Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi vás co nejsrdečněji pozvat na 91. Fyziologické dny, které se budou konat ve dnech 3. až 5. února 2015 v areálu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích. Fyziologické dny představují tradiční odborné setkání fyziologů z různých koutů České i Slovenské republiky, studentů i vědců, mladých i velmi zkušených výzkumníků, událost, kde se setkávají, diskutují a vzájemně propojují různá témata a metodologické přístupy. Je nám velkou ctí, že Fyziologický ústav Lékařské fakulty MU dostal po osmi letech příležitost znovu pořádat takto významnou akci; této příležitosti jsme se se vší vervou a elánem chopili a věříme, že Fyziologické dny budou podařeným vědeckým i společenským setkáním v zimním Brně, významném historickém a univerzitním městě. Záštitu nad celou akcí převzal prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Za organizační výbor
Petr Babula

 

 

 

 

 

91. Fyziologické dny

Informace

Sponzoři

 
AnimaLab
www.BioTech-Europe.eu
Cardion
 
Eppendorf
 
GeneTiCA
KRD
M.G.P. spol. s r. o.
Sigma-Aldrich
Velaz