Kurz urgentní medicíny 2024

Po roce se do Simulačního centra LF MU vrátil Kurz urgentní medicíny, který se letos konal 13. dubna 2024. Tradiční kurz, pořádaný portálem AKUTNĚ.CZ pro studenty 4.- 6. ročníku Všeobecného lékařství LF MU, se konal již potřetí v novém hávu a v jednom z nejmodernějších pracovišť simulované výuky.

20. 5. 2024

Letos to bylo již potřinácté, kdy měli studenti 4.-6. ročníku brněnské lékařské fakulty příležitost v prostorách SIMU aplikovat své teoretické znalosti týkající se řešení akutních stavů v přednemocničním i nemocničním prostředí. Záštitu nad kurzem již tradičně převzal děkan LF MU prof. MUDr. Martin Repko, PhD., na organizaci se podíleli kromě portálu AKUTNĚ.CZ i všechny tři brněnské kliniky – ARK FNUSA, KARIM FN Brno a KDAR FN Brno, dále také Zdravotnická záchranná služba JMK a samozřejmě Simulační centrum LF MU a Ústav simulační medicíny LF MU. Po krátkém představení programu se úvodního slova ujela paní proděkanka pro záležitosti studentů a vnější vztahy LF MU prof. Eva Brichtová, která zdůraznila důležitost simulací ve výuce moderní medicíny moc hezkými slovy: „Mozek má rád příběhy,” na což navázali ve svých projevech i další zástupci jednotlivých pořádajících institucí. Po sdělení organizačních informací byli účastníci rozděleni do skupin, ve kterých pracovali po zbytek dne.

V dopolední části proběhl skill-training. Díky předchozímu studiu teoretických podkladů z pre-learningu se mohl kurz nést v duchu nácviku praktických dovedností. Oblastmi zájmu byly nejen BLS a ALS, ale i PALS, akutní management arytmií, hrudní drenáž (jejiž součástí byl také nácvik na porcinním modelu), airway management s možností vyzkoušet si i pokročilejší metody orotracheální intubace pomocí videolaryngoskopu a také tréninku chirurgické metody zajištění dýchacích cest BACT, dále možnosti vstupu do cévního řečiště v urgentních situacích a mnoho dalšího. Po obědové pauze se kurz nesl v duchu simulací. V této části si účastníci vyzkoušeli i náročnější scénáře, ve kterých měli možnost uvědomit si, že nejen teoretické a praktické dovednosti jsou zárukou úspěchu.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ASPEKTEM ÚSPĚŠNÉ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE JE PRÁVĚ KOMUNIKACE,

která byla v prvních simulacích v mnoha skupinách kamenem úrazu. Simulace se věnovaly nejen tématům probíraným v dopolední části, ale i dalším specifickým situacím a jako figuranti v nich vystupovali i nejmladší členové organizačního týmu. Hodně přínosná byla také část zastřešována ZZS JMK, při které studenti získali cenné praktické rady od operátorky tísňové linky 155 a měli možnost prohlédnout si sanitní vůz.

Celý kurz následně vyvrcholil soutěží o Cenu Jiřího Korbičky. V ní si jednotlivé skupiny poměřili síly v řešení kritické situace. Výkony všech týmů byly výborné, ovšem vítěz mohl být jenom jeden. V tvrdé konkurenci nejlíp obstál tým ve složení Lucie Marethová, Adrián Benčat a Andrej Hric. Cenu si převzali z rukou syna Jiřího Korbičky, lékaře KARIM FN Brno MUDr. Tomáše Korbičky. Součástí jejich trofeje (a dle jejich slov i motivací) byl i 5litrový sud piva Vorkloster, věnovaný partnerem Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ. Také potvrdili, že v průbehu kurzu jich komunikace nebyla optimální a o to víc se na ní zaměřili ve finální simulaci, což se jim zcela zjevně povedlo.

Vítězům gratulujeme a děkujeme dobrovolníkům z řad lékařů, zdravotníků a studentů, bez kterých by akci nebylo možné zorganizovat. Kurzu se účastnilo 48 studentů, což potvrzuje přetrvávající oblibu této akce mezi posluchači lékařské fakulty. Na hladkém průběhu akce se podílelo více než 40 lektorů a spolu s nimi řada organizátorů z řad studentů a zároveň bývalých absolventů kurzu. V neposlední řadě patří obrovská vděčnost Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ, kteří akci finančně podpořili. Již teď se moc těšíme na další ročník!

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info