Letní večerní škola TBL lekcí

Ve dnech 8.-10. září 2020 byla uspořádána pro studenty LF MU akce s názvem Letní večerní škola TBL lekcí, a to již v nové budově Simulačního centra LF MU, která v tu dobu byla čerstvě dána ke zkušebnímu užívání. Programovou náplň tří tříhodinových večerních lekcí připravil tým věnující se systematické přípravě výuky pro část multisemestrálního předmětu Teoretické základy klinické medicíny. Akce se zúčastnilo na základě vlastního zájmu celkem 30 studentů ze 4., 5. a 6. ročníku oboru Všeobecného lékařství.

16. 9. 2020

Pedagogové si pro ně připravili tři lekce, ve kterých bylo plně využito všech prvků kolaborativního učení metodou Team-Based Learning, a to s následujícími tématy. (i) Úvod do psychiatrie s případem depresivního syndromu; (ii) Koagulační onemocnění s případem plicní embolie; (iii) Onemocnění jater a žlučových cest s případem jaterního selhání. Studenti byli na výuku připraveni díky předem vypracovaným a poskytnutým materiálům (pre-class reading). Svou přípravu si mohli vyhodnotit prostřednictvím individuálního testu iRAT (individual Readiness Assessment Test) a následně si svá stanoviska obhájit při týmovém testu tRAT (team Readiness Assessment Test) s navazující diskuzí vedenou facilitátorem lekce. Poté vždy lekce pokračovala řešením aplikačního cvičení, které bylo reprezentováno případem virtuálního pacienta, v rámci něhož jednotlivé týmy řešily nejrůznější otázky a úkoly spojené zhusta s diferenciální diagnostikou, klinickým rozvažováním (clinical reasoning) a jednotlivými rozhodnutími v terapeutickém postupu u daného pacienta. Kromě osoby facilitátora v roli průvodce a hlavního rozpoutávače diskuze, měli studenti k dispozici po celou dobu rady a stanoviska klinického experta na danou látku (content expert), který byl zároveň autorem pre-class-reading materiálu, testových otázek a aplikačního cvičení.
Po každé lekci studenti poskytovali v dobrovolném dotazníkovém šetření zpětnou vazbu, která bude použita v rámci pedagogického výzkumu realizovaného v Centru pro rozvoj klinických kompetencí LF MU a dále tyto výsledky poslouží pro rozvoj a kontinuální zlepšování výuky realizované na Simulačním pracovišti LF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info