Pracovní skupina pro simulaci v medicíně Asociace děkanů lékařských fakult ČR

Asociací děkanů lékařských fakult ČR byla ustanovena Pracovní skupina pro simulaci v medicíně.

8. 7. 2022

Na návrh předsedy Asociace děkanů lékařských fakult ČR, děkana LF MU, prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., byla na jejím květnovém zasedání ustanovena Pracovní skupina pro simulaci v medicíně Asociace děkanů lékařských fakult.

Na 1. zasedání byl dne 14. 6. 2022 předsedou této Pracovní skupiny zvolen prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství LF MU a současně přednosta Ústavu simulační medicíny LF MU.

Všechny členy Pracovní skupiny, složené ze zástupců jednotlivých lékařských fakult a předsedy Společnosti pro simulaci v medicíně, naleznete ZDE. Na této stránce budeme postupně přidávat aktuální a důležité informace z působení Pracovní skupiny.

V návaznosti na vznik Pracovní skupiny, pro Vás dne 12. 9. 2022 také připravujeme 1. Simulační sympozium na půdě Simulačního centra LF MU.

Sledujte naše stránky, již brzy se dočtete víc.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info