SIMU přivítalo první studenty

Tak už je to tady! První říjnový týden byla zahájena pravidelná výuka v SIMU. Jako první se do SIMU podívali studenti prvních ročníků českých i anglických studijních programů Všeobecného a Zubního lékařství. Ti zde v průběhu semestru absolvují praktická cvičení z první pomoci, která byla v letošním roce zcela inovována.

12. 10. 2020

Pro studenty byl připraven interaktivní e-learning, který sjednotil mnohdy velmi roztříštěné výukové zdroje. Součástí e-learningu je také přibližně 40 krátkých videí, které se věnují základním tématům dříve probíraných na přednáškách. Celý výukový materiál má rovněž svou anglickou mutaci. Samotná praktická výuka probíhá ve čtyřech basic skills učebnách umístěných ve 3. patře SIMU. Studenti jsou během výuky rozděleni do skupin po 5-6 lidech, každou skupinu má během cvičení na starosti jeden studentský lektor. Studentští lektoři byli po celý předchozí rok teoreticky i prakticky připravováni na vedení praktické výuky první pomoci a v současné době je proškoleno více jak 100 studentů. Během cvičení zadávají studenti-lektoři studentům předpřipravené simulace z oblasti první pomoci, pozorují studenty při řešení simulací a následně vedou krátký strukturovaný debriefing. Díky velikosti jednotlivých skupin jsou tak lekce velmi praktické a každý student si během nich vyzkouší nejen roli poskytovatele první pomoci, ale také roli standardizovaného pacienta nebo například dispečera záchranné služby. Na celou výuku zejména po odborné stránce dohlíží vyučující lékař, po stránce organizační tutor simulační výuky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info