ACDC kurz - Advanced Course of Debriefing and Communication

  • 4. prosince 2023
    7:30 – 16:30
  • Simulační centrum LF MU

V rámci tohoto kurzu se soustředíme na prohlubování lektorských dovedností, které využijí lektoři při výuce pomocí simulací. Cílem tohoto kurzu je mimo jiné sdílení zkušeností mezi lektory.

Cílovou skupinou jsou lektoři z řad lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří již mají více zkušeností s výukou pomocí simulací.

Kurz není určen pro laickou veřejnost.

Výstupy z učení:

  • Účastník zná techniky pro zvládnutí komunikačně složitých situací během debriefingu.
  • Účastník reflektuje ve svém debriefingu i netechnické dovednosti, postoje a chování účastníků.
  • Účastník dokáže vést debriefing v lektorské dvojici (co-debriefing).
  • Účastník dokáže reflektovat svůj vlastní debriefing a identifikovat příp. performance gaps.

Tento kurz má dvě části:

  • e-learning a domácí příprava – umožňuje nám redukovat teoretické bloky během workshopu na minimum, účastníci musí splnit několik úkolů před účastí na kurzu (např. natočit video svého vlastního debriefingu)
  • praktický jednodenní workshop – probíhá v SIMU, během workshopu se soustředíme na praktický nácvik jednotlivých technik s aktivním zapojením účastníků

Prerekvizitou k tomuto kurzu je absolvování Adult learning and Basic Course of Debriefing. Doporučujeme tento kurz absolvovat až v odstupu min. 1 roku od ABCD kurzu.

Kapacita kurzu: 8 osob
Čas kurzu: 8:00 – 16:30 (K získání certifikátu o účasti je nutná účast na celém kurzu)
Organizátor: Ústav simulační medicíny LF MU
Garant: MUDr. Jana Djakow, Ph.D., MUDr. Tereza Vafková

V případě odhlášení v termínu kratším než 14 dní bude uplatněno 100% STORNO.

Kurz je v tomto termínu již OBSAZEN.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info