1. a 2. kurz Kritické stavy v anestezii dospělých

Ve dnech 8. a 9. června se v novém Simulačním centru LF MU uskutečnila další premiéra v sérii kurzů zaměřených na postgraduální vzdělávání lékařů. Tentokrát byl kurz zaměřený na management kritických stavů, které se mohou vyskytnout v průběhu anestezie dospělých pacientů.

14. 6. 2021

Zaplněné byly hned oba dva premiérové běhy. Kurzu se účastnilo v obou dnech 8 účastníků oboru Anesteziologie a intenzivní medicína z mnoha pracovišť z celé České republiky. Personálně byl kurz zajištěn proškolenými lektory SIMU LF MU. Konkrétně se jednalo o MUDr. Kamila Hudáčka, MUDr. Jana Hudce a MUDr. Terezu Prokopovou. Takto komplexní kurz by se nemohl konat bez skvělého technického zajištění týmem techniků pod vedením Mgr. Jana Dvořáčka a AV techniků pod vedením ing. Jiřího Travěnce. Metodicky byl kurz reflektován MUDr. Terezou Vafkovou s cílem zefektivnění dovedností lektorů v průběhu debriefingu. Hlavním organizátorem kurzu byl prof. MUDr. Petr Štourač Ph.D. – ředitel simulačního centra a garanti kurzu byli doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. a MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC.

V úvodu byli účastníkům představeny rozsáhlé výukové prostory a prostředí SIMU LF MUNI a poté úvod do teorie a praxe tzv. měkkých dovedností (management chyb a lidských zdrojů v krizových stavech – CRM), které v průběhu kurzu měli účastníci možnost trénovat na konkrétních scénářích. Těch bylo celkem 11 a to z prostředí operačních sálů a také dospávacího pokoje. Kurz byl také doplněný tzv. hands-on workshopem, v průběhu kterého si měli účastníci možnost vyzkoušet chirurgické zajištění dýchacích cest. Na konci každého scénáře byla krizová situace detailně probrána v tzv. debriefingu spolu s lektory a přímými účastníky simulace.

Každý běh kurzu byl velice intenzivní a náročný. Na konci každého z nich bylo v rámci setkání účastníků s lektory, organizátorem a garanty kurzu probrán jejich průběh a v příjemném prostředí heliportu SIMU jsme si vzájemně vyměnili pocity a dali zpětnou vazbu. Pro další běhy je toto nesmírně důležité. Na konci byli účastníkům předány certifikáty o úspěšném absolvování kurzu, které byli unikátní tím, že byly v rámci České republiky premiérové a zcela první (druhý).

Těšíme se na setkání při dalších kurzech zaměřených na jiné dovednosti, např. již nyní intenzivně připravujeme kurz Simulace kritických stavů v intenzivní péči.

VÍCE FOTOGRAFIÍ Z 8.6. VÍCE FOTOGRAFIÍ Z 9.6.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info