Lektoři SIMU na kurzu EPALS

Královohradecký hotel Tereziánský dvůr hostil o víkendu 18. – 20. září účastníky a potenciální instruktory certifikovaného kurzu Evropské resuscitační rady EPALS. Nechyběli na něm ani lékaři a zdravotní sestry z FN Brno a LF MU, lektoři Simulačního centra LF MU.

25. 9. 2020

Kurz EPALS pořádá Česká resuscitační rada a je určen všem zdravotnickým profesionálům, kteří se mohou ve své klinické praxi setkat s dětskými pacienty vyžadujícími neodkladnou resuscitaci či kritickou péči. Naši lékaři se během kurzu detailně seznámili s celosvětově uznávanými doporučenými postupy v péči o takto nemocné dětské pacienty, a to cestou jak teoretických přednášek, tak i simulací. Právě simulace pro nácvik praktických dovedností, krizového jednání a týmové spolupráce považují naši lékaři za klíčové. „Všechny simulace byly zaměřeny na kritické stavy, se kterými se v praxi běžně setkáváme. Kurz EPALS je skvělý v tom, že po skončení každé simulace proběhne tzv. debriefing, během kterého můžeme naše postupy konzultovat se skupinou zkušených lektorů. To nám poskytuje cenné rady pro naši praxi.“ říká Roman Kula, lékař Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace (KDAR), která tentokrát na kurz vyslala celkem tři lékaře a dvě zdravotní sestry. Své zastoupení měla i Pediatrická klinika, ze které kurz úspěšně absolvovali dva lékaři. Velkého úspěchu se povedlo dosáhnout Romanovi Štoudkovi, zástupci přednosty pro školství na KDAR, a Petrovi Jabandžievovi, přednostovi Pediatrické kliniky, kteří kromě úspěšného absolvování kurzu byli vybráni i mezi tzv. potenciální instruktory. Možnost doplnit instruktorský tým je nabízena pouze vysoce kvalitním absolventům kurzu, kterým je následně umožněno absolvovat certifikovaný General Instructor Course a podílet se tak na lektorování budoucích kurzů EPALS.

Autorem fotografií je pan Jan Lapeš, HANZO Production, s.r.o.; 1. Nácvik správného držení masky a ventilace, 2. Společný debriefing, 3. Průběh jedné ze simulací, 4. Společná fotka všech účastníků.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info