Program Student as Teacher připravil 100 lektorů první pomoci

V prvním říjnovém týdnu bude zahájena výuka v SIMU, a to čím jiným než první pomocí. Tento předmět byl od základů inovován tak, aby odpovídal moderním požadavkům na výuku a využíval obrovský potenciál Simulačního centra LF MU.

19. 8. 2020

Pro teoretickou přípravu studentů byl vytvořen interaktivní e-learning obsahující mimo jiné přes 40 krátkých videí, která popisují témata dříve probíraná na přednáškách a umožňují tak teoretickou rovinu zcela přenést do distanční podoby. Větší inovace se ovšem dočkala cvičení z první pomoci. Studenti budou na cvičeních rozdělení do malých skupin po 5-6 osobách. V těchto skupinách bude probíhat praktická výuka založená na malých simulacích z oblasti první pomoci, které jsou tematicky seřazeny a logicky na sebe navazují. Během lekce si studenti vyzkoušejí nejen roli poskytovatele první pomoci, ale také roli standardizovaného pacienta nebo například dispečera záchranné služby. Tuto skupinu studentů povede vždy jejich starší kolega, student, který v uplynulém roce za tímto účelem absolvoval program Student as Teacher. V rámci programu studenti poznali základy simulační výuky a tvorby simulací, rozvíjeli se v komunikačních dovednostech, trénovali objevování performance gaps ve výkonech studentů při simulacích a nacvičovali debriefing. Po workshopech s celkovou dotací přes 40 hodin více než 100 studentů absolvovalo také přezkoušení, po kterém se z nich stali plnohodnotní lektoři první pomoci pro výuku v SIMU. V tuto chvílí tak jsou schopní vést lekcí svou skupinu studentů, zadávat předpřipravené simulace, pozorovat studenty během simulace, a především následně vést strukturovaný debriefing a zlepšovat jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti nových studentů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info