Simulační centrum představeno na odborném sympóziu

Dne 6.12.2019 bylo Simulační centrum LF MU prezentujeno MUDr. Terezou Prokopovou a MUDr. Tamarou Skříšovskou na Dni novorozence v Bratislavě.

13. 1. 2020

Calá událost se konala pod záštitou prof. MUDr. Ingrid Brucknerové, PhD., přednostky Neonatologické kliniky intenzivní medicíny Lékařské fakulty univerzity Komenského a NÚDCH v Bratislavě. Paní profesorka při této příležitosti pokřtila svou novou knihu a bylo možné vyslechnout řadu zajímavých multioborových přednášek. Projekt Simulačního centra LF MU, včetně prezentovaných moderních metod simulační výuky (zaváděných v rámci komplementárního projektu MUNI 4.0), vzbudil pozitivní a pochvalné ohlasy. V přestávkách mezi jednotlivými bloky byly představeny různé simulační modely a celá akce tak nabídla účastníkům nejen teoretické rozšíření vědomostí, ale i praktické vyzkoušení nejrůznějších moderních výukových metod, včetně práce s jednoduššími i pokročilejšími pacientskými simulátory.

Více článků

Přehled všech článků