Simulační výuka v anestezii a intenzivní péči

Ve dnech 2. - 3. 11. a 25.11. 2019 proběhl v prostorách Aesculap Akademie v Praze Workshop s názvem SIMULAČNÍ VÝUKA V ANESTEZII A INTENZIVNÍ PÉČI.

29. 11. 2019

Workshop byl organizován Aesculap Akademií ve spolupráci se Simulačním centrem Lékařské fakulty MU. Z LF MU se workshopu zúčastnilo 10 lektorů - lékařů všech 3 anesteziologicko-resuscitačních pracovišť LF MU a FN Brno, a 2 technici interaktivní výuky. Všichni účastníci se na LF MU podílí na interaktivní výuce formou simulací akutních stavů. Cílem kurzu bylo proškolení lektorů ve výuce simulační medicíny se zaměřením na strukturu a vedení podávání zpětné vazby (debriefingu).

Více článků

Přehled všech článků