SimUniversity 2023 národní kolo

Dne 27.11.proběhlo na půdě Simulačního centra Masarykovy univerzity, pod záštitou předsedy Asociace děkanů Lékařských fakult prof. MUDr. Martina Repka Ph.D. a patronátem Evropské společnosti pro simulace v medicíně (SESAM), reprezentovanou víceprezidentkou MUDr. Tamarou Skříšovskou, Národní kolo SimUniversity.

6. 12. 2023

Bez popisku

Tým hodnotitelů ze všech českých lékařských fakult měl nelehký úkol vybrat mezi 6 studentskými týmy ten, který bude reprezentovat Česko v mezinárodní konkurenci v tomto simulačním klání.

Simulační medicína je dynamicky se rozvíjející obor a je skvělé vidět, že dokáže oslovit i studenty medicínských oborů. Většinou si simulační medicína dává za cíl připravit pro účastníky bezpečné prostředí, ve kterém mohou uplatnit své znalosti a dovednost bez obav s ohrožení zdraví reálného pacienta. SimUniversity je však soutěžním kláním a studentské týmy byly v rámci simulací pod bedlivým zrakem hodnotitelů. Během celé soutěže byla snaha o maximální objektivizaci- hodnotitelé nikdy neposuzovali tým z vlastní fakulty a připraveny tabulky s kritérii, která byly použity ve všech soutěžních scénářích. Důraz nebyl pouze na správný medicínský postup, který by měl být v souladu s aktuálními doporučeními. Velkou váhu měly i tzv. netechnické dovednosti- tj. jak tým spolupracoval, komunikoval a jak reagoval na debriefing po simulačním scénáři. Scénáře, se kterými si studenti museli poradit, by možná zaskočili i leckteré zkušené kliniky- management meningokokové sepse u dítěte, kardiopulmonální resuscitace u pacienta po tonutí a traumatický pacient po těžké autonehodě rozhodně patří k těm náročnějším. Studentské týmy nicméně prokázali bryskní klinický úsudek, systematičnost při vyšetření a terapii a našim simulovaným pacientům poskytly vysoce kvalitní péči.

Celkem proběhly 3 vyřazovací kola. Výsledky hodnocení byly velmi těsné a rozhodovaly pouze jednotky bodů v 80 bodové škále. Zvítězit mohl ale pouze jeden tým. V klání nakonec zvítězil tým 3. LF, kterému tímto velmi gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v nadnárodním klání. Ostatním týmům velmi patří velký dík za ochotu zúčastnit se a respekt za předvedené výkony. Přestože se jednalo o soutěž, nesla se celá akce v přátelské atmosféře.

Jednalo se o první ročník SimUniversity na území ČR a za organizátorský tým věříme, že se z této simulační soutěže stane pojítko mezi simulačními centry při lékařských fakultách v celé zemi a každoroční možnost setkání příznivců simulační medicíny.

více fotografií zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info