Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 2. 2011 10:58:36
Garant obsahu:
Lea Müllerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1105
Přístupů: 3510
Vytvořeno: 25. 2. 2011 10:34:26

Léčebně–preventivní péče a programy

Nabídka výkonů, které naše klinika poskytuje, pokrývá kompletní spektrum cévně-chirurgických operací a ve spolupráci s intervenčními radiology a angiology také spektrum výkonů endovaskulárních, včetně trombolýzy při řešení akutních tepenných uzávěrů:

 • chirurgie končetinových tepen (bypassy, endarterektomie, plastiky)
 • chirurgie extrakraniálních tepen (tortuozity a stenózy krkavic, subklaviální steal syndrom)
 • chirurgie abdominální aorty a pánevních tepen (Leriche syndrom)
 • řešení výdutí abdominální aorty, pánevních tepen, periferních a viscerálních tepen
 • řešení výdutí břišní aorty stentgraftem (EVAR) – ve spolupráci s intervenčními radiology
 • robotická cévní chirurgie
 • řešení infekce cévní protézy (autologní femorální žilou, klasicky)
 • hybridní výkony (kombinace chirurgického a endovaskulárního zákroku)
 • in-situ bypass (LeMaitre) s peroperační dopplerometrickou detekcí větví
 • pedální bypass pro záchranu kriticky ischemické končetiny (syndrom diabetické nohy)
 • distální venózní arterializace u pacientů s chronickou kritickou ischémií končetin
 • kombinace distálního bypassu a volného svalového laloku ke krytí defektu (ve spolupráci s plastickými chirurgy)
 • chirurgické řešení TOS
 • akutní cévní chirurgie - náhlé tepenné uzávěry, ruptura aneuryzmatu břišní aorty, cévní trauma
 • trombolýza u akutních tepenných uzávěrů (ve spolupráci s angiology a intervenčními radiology)
 • endovaskulární zákroky (poskytujeme ve spolupráci s intervenčními radiology)
 • přístupy pro hemodialýzu (AV zkraty)
 • operace varixů (klasicky, pomocí laseru-EVLT, radiofrekvenční ablace-RFA)
 • subfasciální endoskopická disekce insuficientních perforátorů (SEPS)
 • podvazy cév a tepenné rekonstrukce u ortopedických, urologických nebo otorinolaryngologických onkologických pacientů
 • léčba chronických defektů a ran (metody vlhkého krytí, VAC systém, Maggot terapie)
 • doplňkovým programem kliniky je chirurgie štítné žlázy
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT